Gotlands kommun

Kommun / stad / köping

Identifierare Info/098000000
ReferenskodSE/098000000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/098000000
Verksamhetstid1971–

ReferenstypTitelDateringKällaKällkod
Wikipediahttps://sv.wikipedia.org/wiki/Region_Gotland
Wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/Q374794

RelationNamnReferenskodTypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadIM Gotland domsagaSE/280000014Inskrivningsmyndighet 1971-200119712001
ÖverordnadIM Norrtälje grupp 5 (län 09)SE/270000023Inskrivningsmyndighet 2001-200820012008
ÖverordnadGotlands länSE/090000000Län1971
ÖverordnadGotlands tingsrättSE/160000400Tingsrätt1971
UnderordnadAlva, Hemse och Rone församlingSE/098076001Socken / församling
UnderordnadBunge, Rute och Fleringe församlingSE/098005001Socken / församling
UnderordnadEskelhem-Tofta församlingSE/098055001Socken / församling
UnderordnadForsa församlingSE/098010002Socken / församling
UnderordnadGarde församlingSE/098065001Socken / församling
UnderordnadHangvar-Halls församlingSE/098009001Socken / församling
UnderordnadHoburgs församlingSE/098089001Socken / församling
UnderordnadLärbro-Hellvi församlingSE/098010001Socken / församling
UnderordnadNär-Lau församlingSE/098071001Socken / församling
UnderordnadOthem-Boge församlingSE/098002001Socken / församling
UnderordnadSanda, Västergarn och Mästerby församlingSE/098057001Socken / församling
UnderordnadStenkumla församlingSE/098048001Socken / församling
UnderordnadStånga-Burs församlingSE/098073001Socken / församling
UnderordnadVall, Hogrän och Atlingbo församlingSE/098050001Socken / församling
UnderordnadVisby ryska församlingSE/098001002Socken / församling
UnderordnadAkebäcks församlingSE/098034000Socken / församling1971
UnderordnadAla församlingSE/098043000Socken / församling1971
UnderordnadAlskogs församlingSE/098066000Socken / församling1971
UnderordnadAlva församlingSE/098078000Socken / församling1971
UnderordnadAnga församlingSE/098045000Socken / församling1971
UnderordnadArdre församlingSE/098065000Socken / församling1971
UnderordnadAtlingbo församlingSE/098051000Socken / församling1971
UnderordnadBarlingbo församlingSE/098030000Socken / församling1971
UnderordnadBjörke församlingSE/098036000Socken / församling1971
UnderordnadBoge församlingSE/098003000Socken / församling1971
UnderordnadBro församling (Gotlands län)SE/098019000Socken / församling1971
UnderordnadBunge församlingSE/098005000Socken / församling1971
UnderordnadBurs församlingSE/098072000Socken / församling1971
UnderordnadButtle församlingSE/098042000Socken / församling1971
UnderordnadBäls församlingSE/098012000Socken / församling1971
UnderordnadDalhems församling (Gotlands län)SE/098029000Socken / församling1971
UnderordnadDragsmarks församlingSE/148506000Socken / församling1971
UnderordnadEke församling (Gotlands län)SE/098085000Socken / församling1971
UnderordnadEkeby församling (Gotlands län)SE/098022000Socken / församling1971
UnderordnadEksta församlingSE/098063000Socken / församling1971
UnderordnadEndre församlingSE/098031000Socken / församling1971
UnderordnadEskelhems församlingSE/098055000Socken / församling1971
UnderordnadEtelhems församlingSE/098068000Socken / församling1971
UnderordnadFardhems församlingSE/098079000Socken / församling1971
UnderordnadFide församlingSE/098088000Socken / församling1971
UnderordnadFleringe församlingSE/098007000Socken / församling1971
UnderordnadFole församlingSE/098021000Socken / församling1971
UnderordnadFollingbo församlingSE/098033000Socken / församling1971
UnderordnadFröjels församlingSE/098062000Socken / församling1971
UnderordnadFårö församlingSE/098004000Socken / församling1971
UnderordnadGammelgarns församlingSE/098046000Socken / församling1971
UnderordnadGanthems församlingSE/098028000Socken / församling1971
UnderordnadGarde församlingSE/098067000Socken / församling1971
UnderordnadGerums församlingSE/098080000Socken / församling1971
UnderordnadGothems församlingSE/098025000Socken / församling1971
UnderordnadGrötlingbo församlingSE/098086000Socken / församling1971
UnderordnadGuldrupe församlingSE/098041000Socken / församling1971
UnderordnadHablingbo församlingSE/098083000Socken / församling1971
UnderordnadHalla församling (Gotlands län)SE/098038000Socken / församling1971
UnderordnadHalls församlingSE/098008000Socken / församling1971
UnderordnadHamra församling (Gotlands län)SE/098090000Socken / församling1971
UnderordnadHangvars församlingSE/098009000Socken / församling1971
UnderordnadHavdhems församlingSE/098084000Socken / församling1971
UnderordnadHejde församlingSE/098060000Socken / församling1971
UnderordnadHejdeby församlingSE/098032000Socken / församling1971
UnderordnadHejnums församlingSE/098013000Socken / församling1971
UnderordnadHellvi församlingSE/098011000Socken / församling1971
UnderordnadHemse församlingSE/098076000Socken / församling1971
UnderordnadHogräns församlingSE/098052000Socken / församling1971
UnderordnadHörsne med Bara församlingSE/098026000Socken / församling1971
UnderordnadKlinte församlingSE/098061000Socken / församling1971
UnderordnadKräklingbo församlingSE/098044000Socken / församling1971
UnderordnadKällunge församlingSE/098023000Socken / församling1971
UnderordnadLau församlingSE/098070000Socken / församling1971
UnderordnadLevide församlingSE/098081000Socken / församling1971
UnderordnadLinde församlingSE/098075000Socken / församling1971
UnderordnadLojsta församlingSE/098074000Socken / församling1971
UnderordnadLokrume församlingSE/098020000Socken / församling1971
UnderordnadLummelunda församlingSE/098016000Socken / församling1971
UnderordnadLye församlingSE/098069000Socken / församling1971
UnderordnadLärbro församlingSE/098010000Socken / församling1971
UnderordnadMartebo församlingSE/098017000Socken / församling1971
UnderordnadMästerby församlingSE/098058000Socken / församling1971
UnderordnadNorrlanda församlingSE/098027000Socken / församling1971
UnderordnadNärs församlingSE/098071000Socken / församling1971
UnderordnadNäs församling (Gotlands län)SE/098087000Socken / församling1971
UnderordnadOthems församlingSE/098002000Socken / församling1971
UnderordnadRoma församlingSE/098035000Socken / församling1971
UnderordnadRone församlingSE/098077000Socken / församling1971
UnderordnadRute församlingSE/098006000Socken / församling1971
UnderordnadSanda församlingSE/098057000Socken / församling1971
UnderordnadSilte församlingSE/098082000Socken / församling1971
UnderordnadSjonhems församlingSE/098039000Socken / församling1971
UnderordnadSproge församlingSE/098064000Socken / församling1971
UnderordnadStenkumla församlingSE/098053000Socken / församling1971
UnderordnadStenkyrka församling (Gotlands län)SE/098015000Socken / församling1971
UnderordnadStånga församlingSE/098073000Socken / församling1971
UnderordnadSundre församlingSE/098092000Socken / församling1971
UnderordnadTingstäde församlingSE/098014000Socken / församling1971
UnderordnadTofta församling (Gotlands län)SE/098054000Socken / församling1971
UnderordnadTräkumla församlingSE/098049000Socken / församling1971
UnderordnadValls församlingSE/098050000Socken / församling1971
UnderordnadVallstena församlingSE/098024000Socken / församling1971
UnderordnadVamlingbo församlingSE/098091000Socken / församling1971
UnderordnadViklau församlingSE/098037000Socken / församling1971
UnderordnadVisby domkyrkoförsamlingSE/098001000Socken / församling1971
UnderordnadVänge församling (Gotlands län)SE/098040000Socken / församling1971
UnderordnadVäskinde församlingSE/098018000Socken / församling1971
UnderordnadVästergarns församlingSE/098056000Socken / församling1971
UnderordnadVästerhejde församlingSE/098048000Socken / församling1971
UnderordnadVäte församlingSE/098059000Socken / församling1971
UnderordnadÖja församling (Gotlands län)SE/098089000Socken / församling1971
UnderordnadÖstergarns församlingSE/098047000Socken / församling1971

RelationNamnReferenskodTyp
Överordnad ca 1950 Info/Gotlands länSE/090000000Län
Underordnad ca 1950 Info/Visby stadSE/098000105Kommun / stad / köping
Underordnad ca 1950 Info/Akebäcks församlingSE/098034000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Ala församlingSE/098043000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Alskogs församlingSE/098066000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Alva församlingSE/098078000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Anga församlingSE/098045000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Ardre församlingSE/098065000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Atlingbo församlingSE/098051000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Barlingbo församlingSE/098030000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Björke församlingSE/098036000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Boge församlingSE/098003000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Bro församling (Gotlands län)SE/098019000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Bunge församlingSE/098005000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Burs församlingSE/098072000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Buttle församlingSE/098042000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Bäls församlingSE/098012000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Dalhems församling (Gotlands län)SE/098029000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Dragsmarks församlingSE/148506000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Eke församling (Gotlands län)SE/098085000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Ekeby församling (Gotlands län)SE/098022000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Eksta församlingSE/098063000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Endre församlingSE/098031000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Eskelhems församlingSE/098055000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Etelhems församlingSE/098068000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Fardhems församlingSE/098079000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Fide församlingSE/098088000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Fleringe församlingSE/098007000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Fole församlingSE/098021000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Follingbo församlingSE/098033000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Fröjels församlingSE/098062000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Fårö församlingSE/098004000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Gammelgarns församlingSE/098046000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Ganthems församlingSE/098028000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Garde församlingSE/098067000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Gerums församlingSE/098080000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Gothems församlingSE/098025000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Grötlingbo församlingSE/098086000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Guldrupe församlingSE/098041000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hablingbo församlingSE/098083000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Halla församling (Gotlands län)SE/098038000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Halls församlingSE/098008000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hamra församling (Gotlands län)SE/098090000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hangvars församlingSE/098009000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Havdhems församlingSE/098084000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hejde församlingSE/098060000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hejdeby församlingSE/098032000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hejnums församlingSE/098013000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hellvi församlingSE/098011000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hemse församlingSE/098076000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hogräns församlingSE/098052000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Hörsne med Bara församlingSE/098026000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Klinte församlingSE/098061000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Kräklingbo församlingSE/098044000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Källunge församlingSE/098023000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Lau församlingSE/098070000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Levide församlingSE/098081000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Linde församlingSE/098075000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Lojsta församlingSE/098074000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Lokrume församlingSE/098020000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Lummelunda församlingSE/098016000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Lye församlingSE/098069000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Lärbro församlingSE/098010000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Martebo församlingSE/098017000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Mästerby församlingSE/098058000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Norrlanda församlingSE/098027000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Närs församlingSE/098071000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Näs församling (Gotlands län)SE/098087000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Othems församlingSE/098002000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Roma församlingSE/098035000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Rone församlingSE/098077000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Rute församlingSE/098006000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Sanda församlingSE/098057000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Silte församlingSE/098082000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Sjonhems församlingSE/098039000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Sproge församlingSE/098064000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Stenkumla församlingSE/098053000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Stenkyrka församling (Gotlands län)SE/098015000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Stånga församlingSE/098073000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Sundre församlingSE/098092000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Tingstäde församlingSE/098014000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Tofta församling (Gotlands län)SE/098054000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Träkumla församlingSE/098049000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Valls församlingSE/098050000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Vallstena församlingSE/098024000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Vamlingbo församlingSE/098091000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Viklau församlingSE/098037000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Vänge församling (Gotlands län)SE/098040000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Väskinde församlingSE/098018000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Västergarns församlingSE/098056000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Västerhejde församlingSE/098048000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Väte församlingSE/098059000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Öja församling (Gotlands län)SE/098089000Socken / församling
Underordnad ca 1950 Info/Östergarns församlingSE/098047000Socken / församling