Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Västerås Lundby församling

Kyrksocken

ReferenskodSE/198002000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/198002000
TidEj daterad

RelationNamnReferenskodOrtstypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadVästerås södra fögderiSE/190199012Fögderi / stad17201835
ÖverordnadVästerås fögderiSE/190199000Fögderi / stad1836
ÖverordnadVästerås stadSE/190199016Fögderi / stad19181966
ÖverordnadTuhundra häradSE/168002300Härad / stad / skeppslag
ÖverordnadLundby kommunSE/198000006Kommun / stad18631917
ÖverordnadVästerås stadSE/198000005Kommun / stad19181970
ÖverordnadVästerås kommunSE/198000000Kommun / stad1971
ÖverordnadLivregementets grenadjärer 19SE/4190000001002Militär indelning
ÖverordnadVästmanlands regemente 19SE/4190000001001Militär indelning
ÖverordnadLivregementets husarer 19SE/4190000001003Militär indelning

---------- INLEDNING: -------------------
-1961 Lundby, 1962- Västerås Lundby
Benämndes före 1962 Lundby.

---------- PASTORAT ---------------------
-1919 Lundby
1920-1945 Västerås domkyrkförsamling Sankt
Ilian och Lundby
1946-1961 Västerås domkyrkoförsamling och
Lundby
1962- Västerås Lundby

---------- KONTRAKT ---------------------
Västerås domprosteri

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
1967- Västerås

---------- STIFT ------------------------
Västerås

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1835 Västerås södra
1836-1917 Västerås
1918-1966 Västerås stad (under uppbördsväsen-
det)
1967- Västerås

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1886 Tuhundra härad -1886-10-13
1886-1917 Västerås fögderis tredje
1886-10-14-

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1964 Västerås stad (under polis-, åkla-
gar- och utsökningsväsendet)

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Västerås

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Västerås

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Västerås

---------- LÄN --------------------------
1634- Västmanland

---------- HÄRAD ------------------------
Tuhundra

---------- TINGSLAG ---------------------
-1893 Tuhundra härad
1894-1917 Tuhundra, Siende och Yttertjurbo
1918-1970 Västerås (under rådhusrätten)

---------- DOMSAGA ----------------------
-1718 Siende, Tuhundra och Åkerbo
1719-1795 Siende, Tuhundra, Åkerbo och
Snevringe
1796-1917 Siende, Tuhundra och Snevringe,
från 1850-talet benämnd Västman-
lands södra

1918-1970 Västerås (under rådhusrätten)
1971- Västerås

---------- KOMMUN -----------------------
1863-1917 Lundby
1918-1970 Västerås stad
1971- Västerås

---------- MILITÄR INDELNING ------------
VÄSTMANLANDS REGEMENTE, Västerås
kompani
-1791 LIVREGEMENTET T HÄST, Överstelöjt-
nantens kompani
1791- LIVREGEMENTS (BRIGADENS LÄTTA
INFANTERI -) GRENADJÄRKÅR,
(Västerås kompani) Livkompaniet