bild
Serie

Övriga handlingar

Västerfärnebo kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11099/O II/31685Angående boskapspenningarnas utgörande. 
Se: SE/ULA/11712/A I/141800Förteckning över rotesoldater omkring 1800. 
Se: SE/ULA/11712/N III/11763Västerfärnebo sockens och Bergs fjärdings (sedemera Karbennings socken) jordebok 1763. 
Se: SE/ULA/11712/O I a/21771 – 1820Förteckning över öretal i Västerfärnebo socken 1771. Kungl Maj:ts resolution angående gränsreglering mellan Västerfärnebo och Karbennings socknar 1820-03-01. 
Se: SE/ULA/11712/O I a/51754Förteckning över knektrotar i Västerfärnebo pastorat 1754. 
Se: SE/ULA/11712/O II/21736Förlikningsdom mellan Västerfärnebo och Fläckebo socknar 1736-10-14 angående vattenuppdämning vid Svanå bruk. 
Se: SE/ULA/11712/P III/11851 – 1872Tryckta predikningar av kyrkoherden i Västerfärnebo J. A. Nordblad 1851, 1862, 1864, 1872. 
11703 – 1777Strödda handlingar. 
21789 – 1885Strödda handlingar. Innehåller utdrag av pastoralexamensprotokoll för Gustaf Magnus Malmin 1804, handling rörande klockarepräst och klockare 1818-1885, landtmäterihandlingar angående Berg och Prästgårdens "örtugar" samt ägoutbyte mellan Backa och prästgården 1836-1863, handlingar angående underhåll av vägar 1836-1859 och 1865, uträkning över ordinarie räntor 1853, bevillningstaxeringslängder 1862 och handlingar angående ett lån 1789-1793.