Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Församlingsböcker. Bunden serie

Eskilstuna Klosters kyrkoarkiv

Nedan angivna uppgifter om vad respektive volym innehåller är inte exakta. Uppgifterna utgår ifrån hur varje volym skrevs om eller fördes kontinuerligt (över inflyttade). Nyinflyttade fördes inte alltid in i volymerna som fördes i inflyttningsordning. Där det fanns plats i volymerna kunde de föras in utan särskild ordning. För personer som flyttade inom församlingen ändrades bara kvartersnamnet, som anges i anmärkningskolumnen. Registervolymerna (här nedan) och /eller flyttningslängderna måste oftast nyttjas för att hitta/följa en person.

Förteckningar av olika slag
(t ex över utländska undersåtar, främmande trosbekännare, omyndiga m fl) 1940-1967, se serien A III.

Register av olika slag, se serien A II b.

 Volymer (83 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11930 – 1940Uppslag 1-300. Från "gamla boken" överförda personer. 
21930 – 1940Uppslag 301-600. Från "gamla boken" överförda personer. Innehåller även bok över obefintliga 1930-1940. 
31930 – 1940Uppslag 601-900. Från "gamla boken" överförda personer. 
41930 – 1940Uppslag 901-1200. Från "gamla boken" överförda personer. 
51930 – 1940Uppslag 1201-1500. Från "gamla boken" överförda personer. 
61930 – 1940Uppslag 1501-1800. Från "gamla boken" överförda personer. 
71930 – 1940Uppslag 1801-2100. Från "gamla boken" överförda personer. 
81930 – 1940Uppslag 2101-2400. Från "gamla boken" överförda personer. 
91930 – 1940Uppslag 2401-2700. Inflyttade i inflyttningsordning -1934. 
101935 – 1940Uppslag 2701-3000. Inflyttade i inflyttningsordning maj 1935 - okt 1937. 
111937 – 1940Uppslag 3001-3297. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1937 - okt 1938. 
121938 – 1940Uppslag 3301-3600. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1938 - juli 1940. 
131939 – 1940Uppslag 3601-3900. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1939 - sept 1940. 
141934 – 1950Förteckning över på församlingen skrivna. 
151940 – 1950Uppslag 1-300. Från "gamla boken" överförda personer. 
161940 – 1950Uppslag 301-600. Från "gamla boken" överförda personer. 
171940 – 1950Uppslag 601-900. Från "gamla boken" överförda personer. 
181940 – 1950Uppslag 901-1200. Från "gamla boken" överförda personer. 
191940 – 1950Uppslag 1201-1500. Från "gamla boken" överförda personer. 
201940 – 1950Uppslag 1501-1800. Från "gamla boken" överförda personer. 
211940 – 1950Uppslag 1801-2100. Från "gamla boken" överförda personer. 
221940 – 1950Uppslag 2101-2400. Från "gamla boken" överförda personer. 
231940 – 1950Uppslag 2401-2700. Från "gamla boken" överförda personer. 
241940 – 1950Uppslag 2701-3000. Från "gamla boken" överförda personer. 
251940 – 1950Uppslag 3001-3300. Från "gamla boken" överförda personer. 
261940 – 1950Uppslag 3301-3600. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1940 - okt 1941. 
271941 – 1950Uppslag 3601-3900. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1941 - sept 1943. 
281943 – 1950Uppslag 3901-4200. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1943 - okt 1945. 
291945 – 1950Uppslag 4201-4500. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1945 - okt 1946. 
301946 – 1950Uppslag 4501-4800. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1946 - sept 1947. 
311947 – 1950Uppslag 4801-5100. Inflyttade i inflyttningsordning sept 1947 - okt 1948. 
321948 – 1950Uppslag 5101-5400. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1948 - sept 1950. 
331950 – 1961Uppslag 1-300. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
341950 – 1961Uppslag 301-600. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
351950 – 1961Uppslag 601-900. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
361950 – 1961Uppslag 901-1200. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
371950 – 1961Uppslag 1201-1500. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
381950 – 1961Uppslag 1501-1800. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
391950 – 1961Uppslag 1801-2100. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
401950 – 1961Uppslag 2101-2400. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
411950 – 1961Uppslag 2401-2700. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
421950 – 1961Uppslag 2701-3000. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
431950 – 1961Uppslag 3001-3300. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
441950 – 1961Uppslag 3301-3600. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
451950 – 1961Uppslag 3601-3900. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
461950 – 1961Uppslag 3901-4200. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
471950 – 1961Uppslag 4201-4500. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
481950 – 1961Uppslag 4501-4800. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
491950 – 1961Uppslag 4801-5100. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
501950 – 1961Uppslag 5101-5400. Från "gamla boken" överförda personer samt inflyttade i inflyttningsordning -1953.
Info/
 
511954 – 1961Uppslag 5401-5700. Inflyttade i inflyttningsordning maj 1954 - april 1957.
Info/
 
521957 – 1961Uppslag 5701-6000. Inflyttade i inflyttningsordning maj 1957 - febr 1959.
Info/
 
531959 – 1961Uppslag 6001-6300. Inflyttade i inflyttningsordning mars 1959 - mars 1960.
Info/
 
541960 – 1961Uppslag 6301-6600. Inflyttade i inflyttningsordning mars 1960 - juni 1961.
Info/
 
551950 – 1961Förteckning över på församlingen skrivna.
Info/
 
561961 – 1971Uppslag 1-300. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
571961 – 1971Uppslag 301-600. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
581961 – 1971Uppslag 601-900. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
591961 – 1971Uppslag 901-1200. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
601961 – 1971Uppslag 1201-1500. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
611961 – 1971Uppslag 1501-1800. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
621961 – 1971Uppslag 1801-2100. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
631961 – 1971Uppslag 2101-2400. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
641961 – 1971Uppslag 2401-2700. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
651961 – 1971Uppslag 2701-3000. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
661961 – 1971Uppslag 3001-3300. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
671961 – 1971Uppslag 3301-3600. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
681961 – 1971Uppslag 3601-3900. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
691961 – 1971Uppslag 3901-4200. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
701961 – 1971Uppslag 4201-4500. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
711961 – 1971Uppslag 4501-4800. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
721961 – 1971Uppslag 4801-5100. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
731961 – 1971Uppslag 5100-5400. Från "gamla boken" överförda personer.
Info/
 
741961 – 1971Uppslag 5401-5700. Från "gamla boken" överförda personer samt inflyttade i inflyttningsordning 1961-1964.
Info/
 
751965 – 1971Uppslag 5701-6000. Inflyttade i inflyttningsordning jan - aug 1965.
Info/
 
761965 – 1971Uppslag 6001-6300. Inflyttade i inflyttningsordning aug 1965 - febr 1966.
Info/
 
771966 – 1971Uppslag 6301-6600. Inflyttade i inflyttningsordning mars - okt 1966.
Info/
 
781966 – 1971Uppslag 6601-6900. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1966 - juli 1967.
Info/
 
791967 – 1971Uppslag 6901-7200. Inflyttade i inflyttningsordning juli 1967 - mars 1968.
Info/
 
801968 – 1971Uppslag 7201-7500. Inflyttade i inflyttningsordning febr - dec 1968.
Info/
 
811969 – 1971Uppslag 7501-7800. Inflyttade i inflyttningsordning jan 1969 - febr 1970.
Info/
 
821970 – 1971Uppslag 7801-8100. Inflyttade i inflyttningsordning febr - nov 1970.
Info/
 
831970 – 1971Uppslag 8101-8400. Inflyttade i inflyttningsordning okt 1970 - dec 1971.Serien avslutad. Se vidare serien A II c.
Info/