bild
Arkiv

Landskontoret

Länsstyrelsen i Kopparbergs län

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/12903/11
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/AxyZIcmaweZJTe018W43t3
Omfång
632,5 Hyllmeter 
Datering
16261957(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Dalarnas län (1634)
Alternativa namn: Länsstyrelsen i Kopparbergs län
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Syfte & innehållLänsstyrelsens arbete indelades från starten under 1600-talet i en kameral del och en allmän del. 1687 infördes benämningarna landskontor och landskansli. Chef för landskontoret blev landskamreraren. Landskontoret sysslade framför allt med mantalsskrivning och taxering, det vill säga allt som hade med skatter att göra. På landskontorets bord hamnade även andra ekonomiska ärenden som inkassering av böter (saköresmedel) och förvaltning av statens jordegendomar.

En viktig källserie är landsböckerna (E I a), det årliga sammandraget över kronans inkomster och utgifter i länet. Ett material som ofta används av släktforskare är mantalslängder (E III a). Där förtecknas alla som var mantalsskrivna med uppgifter om namn, bostadsort, yrke och civilstånd. Handlingar om länets regementen och andra militära angelägenheter finns framför allt i serie G I.

En egen avdelning inom landskontoret var från 1600-talets mitt till 1908 ränteriet, som ansvarade för utbetalning och mottagning av kronans inkomster (serie F).
Ordning & strukturObservera att räkenskapernas seriebeteckning från och med 1918 (i vissa fall 1909) ändras från E till EE.
Inledning (äldre form)Denna arkivförteckning omfattar huvudsakligen åren 1635-1957. Till arkivet hör även ett par buntar ännu oförtecknat material.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Dalarnas län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad1989-03-01 00:00:00
Senast ändrad2022-05-05 09:23:35