Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Eskilstuna Klosters kyrkoarkiv


 Serier (54 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieNedan angivna uppgifter om vad respektive volym innehåller är inte exakta. Uppgifterna utgår ifrån hur varje volym skrevs om eller fördes kontinuerligt (över inflyttade). Nyinflyttade fördes inte alltid in i volymerna som fördes i inflyttningsordning. Där det fanns plats i volymerna kunde de föras in utan särskild ordning. För personer som flyttade inom församlingen ändrades bara kvartersnamnet, som anges i anmärkningskolumnen. Registervolymerna (här nedan) och /eller flyttningslängderna måste oftast nyttjas för att hitta/följa en person.

Förteckningar av olika slag
(t ex över utländska undersåtar, främmande trosbekännare, omyndiga m fl) 1940-1967, se serien A III.

Register av olika slag, se serien A II b.
 
A II bRegister till de bundna församlingsböckernaVolymerna 1-13 består av bundna "husregister", som utifrån fastigheter (vissa med alfabetiska register) via personnamn hänvisar till uppslag i församlingsböckerna. Volymerna 14-22 består av "husregister" i pärmar i valdistriktsordning (med innehållsförteckning över fastigheter i valdistrikten), som utifrån fastigheter via personnamn hänvisar till uppslag i församlingsböckerna.

Volymerna 23-42 består av "ledkort" i kartonger i alfabetisk ordning efter fastigheter med uppgifter om personernas inflyttning, utflyttning, dödsfall och hänvisning till uppslag i församlingsboken.
 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger, och som omfattar perioden 1971 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter (på de namn som gällde när bladet avställdes resp de namn som gällde 1991-06-30) och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Register av olika slag, se serien A II d.
 
A II dRegister till församlingsböckerna på lösblad 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i bokstavsordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1947 - 1991-06-30, är lagd i personnummerordning. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-15 består av ett 1930 i bokstavsordning upplagt församlingsregister med hänvisning till uppslag i församlingsboken med anteckningar om döds- och utflyttningsdatum
t o m mitten av 1940-talet.

Volymerna 16-37 består av ett c:a 1940 i bokstavsordning upplagt församlingsregister med hänvisningar till uppslag i församlingsböckerna och med anteckningar om döds- och utflyttningsdatum t o m 1948 (i vissa fall även tillbaka till 1932).

Det vid årsskiftet 1967/1968 aktuella församlingsregistret saknas.

Volymerna 38-53 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler i personnummerordning.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartonger. 
B IInflyttningslängderSamtliga volymer i serien är förda i alfabetisk ordning.

Serien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSamtliga volymer i serien är förda i alfabetisk ordning.

Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker för länslasarettet i EskilstunaSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1931 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1929 – 1980 
D XKonfirmationsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i kartonger. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker för länslasarettet i EskilstunaSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
G IRedogörelser för folkmängden1931 – 1991 
G IIDiarier, med handlingar, för kyrkobokföringsärenden1973 – 1999 
HBilagor till kyrkobokföringenSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till Landsarkivet.

Serien ännu ej ordnad och förtecknad.
 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara1993 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor til kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J IKyrkorådets diarium1977 – 1999 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1932 – 1999 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1931 – 1946 
K III aKyrkorådets protokoll1931 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1931 – 1999För åren 1989-1999 innehåller serien även kyrkorådets arbetsutskotts handlingar. 
K III cKyrkorådets arbetsutskotts protokoll1989 – 1999 
K III dKyrkorådets arbetsutskotts handlingar1989 – 1999 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1931 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer1931Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m. 
L IVKollektböcker1929 – 1999 
L VÖvriga räkenskaper1931För ytterligare räkenskaper rörande fonder och gravkassorna år 1931, se Eskilstuna, Kloster och Fors, serien L V. 
MHandlingar angående prästval1931 – 1940 
N IVisitationsprotokoll1940 – 1997 
N IIÄmbetsberättelser1936 – 1992 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1929 – 1988 
O I aHandlingar angående kyrkaSe serien F 1 A i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSe serien F 1 B i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I cGravböckerSe serierna D 1-2 i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSe serien F 1 C i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1929 – 1998 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1931 
P IPålysningsböcker1929 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar1920 – 1949 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1920 – 1973