Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Kartor

Kärda kyrkoarkiv

Planförvaring om inget annat anges.

 Kartor / ritningar (20 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Karta över Kärdaodat 
02:001Kärda gamla kyrkogård, Kärda socken, Östbo härad, Jönköpings län1865 
03:001Utägorna till kyrkoherdebostället Kärda, Östbo härad1880 
04:001Utägorna till kyrkoherdebostället Kärda1889 
05:001Utägorna till Stomhemmanet Kärda Jonsbo i Kärda socken1889Söndrig, i två delar. 
06:001Kärda Klockaregård och Kärda Prästgård1893 
07:001Kärda samhälle, Forseda kommunodat1900-tal. 
08:001Utmarken till kyrkoherdebostället Kärda Prästgård1909 
09:001Karta över sänkning av Storån inom Forsheda, Kärda och Torskinge socknar1915 – 1917 
10:001Jordområde avsedd till kyrkoherdeboställe för Kärda socken1917 
11:001Utmarken till kyrkoherdebostället Kärda Prästgård och Stomhemmanet Jonsbo19292 blad. 
12:001Gravkarta för nya- och gamla kyrkogården1936Tub. 2 blad, mycket söndriga. 
13:001Kärda socken, Östbo härad, Jönköpings län1939 
14:001Eckl. löneboställena Kärda 4 Prästgård, Kärda 3:5 Klockaregård samt Kärda 1 Jonsbo1941 
15:001Kärda stationssamhälle, för byggnadsplan1948 – 1955 
16:001Förslag till byggnadsplan över Kärda stationssamhälle1952 – 19602 blad. Reviderad 1962. 
17:001Preliminärt förslag till byggnadsplan över Kärda stationssamhälle1957 
18:001Förslag och utvidgning av byggnadsplanen för Kärda samhälle1964 
19:001Kärda Prästgård 5:1, utvidgning av kyrkogården, gatu- och parkeringsområde19652 blad. 
20:001Avstyckning från Kärda 5:1 m flera fastigheter i Kärda samhälle19852 blad.