bild
Serie

Kartor

Kärda kyrkoarkiv

Planförvaring om inget annat anges.

 Kartor / ritningar (20 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Karta över Kärdaodat 
02:001Kärda gamla kyrkogård, Kärda socken, Östbo härad, Jönköpings län1865 
03:001Utägorna till kyrkoherdebostället Kärda, Östbo härad1880 
04:001Utägorna till kyrkoherdebostället Kärda1889 
05:001Utägorna till Stomhemmanet Kärda Jonsbo i Kärda socken1889Söndrig, i två delar. 
06:001Kärda Klockaregård och Kärda Prästgård1893 
07:001Kärda samhälle, Forseda kommunodat1900-tal. 
08:001Utmarken till kyrkoherdebostället Kärda Prästgård1909 
09:001Karta över sänkning av Storån inom Forsheda, Kärda och Torskinge socknar1915 – 1917 
10:001Jordområde avsedd till kyrkoherdeboställe för Kärda socken1917 
11:001Utmarken till kyrkoherdebostället Kärda Prästgård och Stomhemmanet Jonsbo19292 blad. 
12:001Gravkarta för nya- och gamla kyrkogården1936Tub. 2 blad, mycket söndriga. 
13:001Kärda socken, Östbo härad, Jönköpings län1939 
14:001Eckl. löneboställena Kärda 4 Prästgård, Kärda 3:5 Klockaregård samt Kärda 1 Jonsbo1941 
15:001Kärda stationssamhälle, för byggnadsplan1948 – 1955 
16:001Förslag till byggnadsplan över Kärda stationssamhälle1952 – 19602 blad. Reviderad 1962. 
17:001Preliminärt förslag till byggnadsplan över Kärda stationssamhälle1957 
18:001Förslag och utvidgning av byggnadsplanen för Kärda samhälle1964 
19:001Kärda Prästgård 5:1, utvidgning av kyrkogården, gatu- och parkeringsområde19652 blad. 
20:001Avstyckning från Kärda 5:1 m flera fastigheter i Kärda samhälle19852 blad.