För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar - Kyrkogården

Valbo kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11886 – 1988Plan för omläggning av kyrkogården, 1886 (1 st)
Dike vid västra och mur vid östra gränsen av kyrkogården, 1916 (1 st)
Uppmätningsritning till staket av järn, 1934 (1 st)
Utvidgning av kyrkogården, 1934 (1 st)
Uppmätningskarta över gravkvarter, 1955 (2 st)
Förslag till urnlund, 1955 (2 st)
Uppförande av ekonomibyggnad, 1960 (19 st)
Förslag till urngravkvarter, 1961 (2 st)
Typritning till soppost, 1965 (2 st)
Förslag till omläggning, 1965 (1 st)
Gravkarta, översiktlig, 1965 (1 st)
Förslag till utvidgning av urnlunden, 1974 (3 st)
Valbo kyrkogård, del av kvarter 2, 1974 (2 st)
Söderhjelmska gravkapellen, takfot, 1975 (4 st)
Söderhjelmska gravkapellen, förslag till renovering, 1975 (4 st)
Söderhjelmska gravkapellen, uppmätningsritning, 1975 (8 st)
Söderhjelmska gravkapellen, översiktlig situationsplan (1 st)
Gravkarta över del av kvarter 2, 1975 (1 st)
Gravkarta efter uppmätning, 1977 (1 st)
Valbo gamla kyrkogård, gravkarta, 1985 (1 st)
Valbo nya kyrkogård, gravkarta, 1985 (3 st)
Utsmyckning minneslund, 1988 (1 st)
Planteringsförslag, odat (2 st)
Uppmätningsritning till staketkolonner, odat. (2 st)
Gravkarta, odat. (11 st)
Ritning över kyrkogården, odat. (1 st)
Gravkarta, blad II, VIII, odat. (2 st)
Gravkarta, blad V, odat. (1 st)
 
21994 – 1998Bullervall och plank, 1994 (2 st)
Perspektiv punkter Valbo kyrkogård, 1996 (1 st)
Glasskärm och bullervall, 1996 (7 st)
Förslag till asklund och urnlund, 1996 (1 st)
Valbo kyrkogård, bullervall, planteringsplan, 1997 (1 st)
Valbo kyrkogård, asklund, 1997 (2 st)
Minneslund, asklund och urnlund, 1997 (2 st)
Ask-, minnes- och urnlund, 1998 (1 st)
Damm i minneslund, 1998 (1 st)
 
31914 – 1992Avvägning av område för kyrkogård, kyrka och pastorsbostad vid Forsbacka, 1914 (1 st)
Förslag till kyrkogård, kyrka, gravkapell och kyrkstall vid Forsbacka bruk, 1914 (1 st)
Kyrkogård kyrka och gravkapell för Forsbacka bruk, 1914 (1 st)
Forsbacka kyrkogård, urngravar, 1948 (6 st)
Forsbacka kyrkogård, sektioner, 1948 (5 st)
Forsbacka kyrkogård, dränerings- och avloppsplan, 1948 (3 st)
Huvudritning till utvidgning, 1948 (3 st)
Forsbacka kyrkogård, dränerings- och avloppsplan, 1949 (4 st)
Forsbacka kyrka, källarplan, sanitet, 1964 (1 st)
Gravkarta, 1965 (3 st)
Förslag till urnlundar, översiktskarta, 1965 (1 st)
Förslag till urnlundar, gravplatskarta, 1965 (5 st)
Förslag till urnlundar, arbetsritning, 1965 (1 st)
Detaljritning till vattenpost, 1965 (1 st)
Förslag till klockstapel, 1967 (2 st)
Ny förrådsbyggnad, begravningsplatsen, 1968 (1 st)
Forsbacka gamla kyrkogård, gamla området = Kv1, 1969 (3 st)
Utsmyckning minneslunden Forsbacka kyrkogård, 1989 (1 st)
Forsbacka kyrkogård, planritning, 1992 (2 st)
Forsbacka nya kyrkogård, odat. (1 st)
 
41914 – 1937Förslag till utvidgning av Valbo kyrkogård, 1933 (1 st)
Karta över Valbo nya kyrkogård, 1937 (3 st) rullad

Kyrkogård, kyrka och gravkapell för forsbacka bruk, 1914 (2 st)

Häri även: Förslag till begravningskapell vid Forsbacka bruk bl.2, 1914 (1 st) OVIa:1.
Häri även: Gravkapell vid Forsbacka bruk, blad 4, Odat. (1 st) rullad, OVIa:1.
Häri även: Förslag till trädgårdsanläggning vid Järvsta komministerboställe, 1921 (1 st) OVIc:2
 
5Valbo kyrkogård, detalj hållare, odat. (1 st)