bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkan

Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv.

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11887 – 1889Förslag till om- och tillbyggnad av Luleå domkyrka (7 st), odat., 1887.
HLA 12007, 12008, 12012
Skisser och ritningar till nya kyrkan (7 st), 1887-1888.
HLA 12013
Ritning över kyrkoplan (2 st), 1889.
HLA 12017
(Mögelskadade)
 
21888 – 1893Ritningar till altare, orgeln, predikstol, trappa i klockrummet, bänkinredning, läktarplan samt bottenplan.
(10 st)
HLA 12019-12023
(Mögelskadade)
 
3aOdat.Ritningar till ny kyrka i Luleå stad bl. a. längdsektion, bottenplan och läktarplan.
(6 st)
HLA 12024
 
3bOdat.Ritning till ny kyrka i Luleå stad (1 st). Trasig, halva ritningen saknas.
(Rullad och mögelskadad)
 
4Odat.Ritningar till ny kyrka i Luleå stad bl. a. korfasad, längdsektion, längdfasad, tornfasad, läktarplan, bottenplan och grundplan.
(18 st)
HLA 12024
(Mögelskadade)
 
5Odat.Ritningar till orgelrummet, trappa till vinkällaren, portar, korskeppet, förhallen uti tornet, säkerhetsanordning vid brandtillbud i tornet, korfönster, korsskeppets innertak, beslag till järndörr till koret samt vinkeljärn till takgallret.
Ritningar till Luleå nya kyrka: detalj av korgafeln, genomskärning, tornspiran, sockeln, invändiga dekorationer samt bänkar.
(27 st)
HLA 12025-12040
(Mögelskadade)
 
6Odat.Ritningar till valvet över orgeln, korvalvet och triumfbågen, tornspirans nedre del, klockans avvägning vid ringning, trappa till klockrummet, övre valvet i tornet, yttertrappan till sakristian, fönsterkarmar, valv- och slutstenar av vanligt fasadtegel, tvärsektion av långskeppet, valvet över orgelläktaren, orgelfasad, upphängningskrok för kronan i korsskeppets taknock, takspiror, järnspiran till kyrkans torn, smidesjärnspira till kortaket, långskeppets takstolar samt knoppar till rosettfönstrens bågar.
Ritningar till Luleå nya kyrka: huvudportalen sedd från sidan samt östra tornfasaden.
(28 st)
HLA 12041-12060
(Mögelskadade)
 
7Odat.Ritningar till fönster över läktarna, trapporna till tornet, förhall vid tvärskeppen, nya ritningar till förhall vid tvärskeppen, tvärskeppstrappor, längdsektion genom tvärskeppet samt läktarstolarna i tvärskeppet.
Ritningar till Luleå nya kyrka: tornets nedre del, trappan från sidoläktaren upp till orgelläktaren, förändrad trappritning för trapporna i tvärskeppets förhall, detalj av tvärskeppet, invändiga träbågar samt träpelarnas utseende och läge i lång- och tvärskeppet.
(25 st)
HLA 12061-12074
(Mögelskadade)
 
8Odat.Förslag till urngravar kring kyrkan (5 st).
Förslag till stenmur runt kvarteret Kyrkplanen i Luleå (4 st).
Förslag till centraluppvärmning (4 st).
Stativ till värmebatterier (1 st).
Detaljritning till varmluftsanläggning (1 st).
HLA 12075, 12076, 12079-12081
(Mögelskadade)
 
9Odat.Detaljritningar (31 st).
HLA 12082
(Mögelskadade)
 
10Odat.Någon slags mall (1 st).
HLA 12083
Takstolsritningar (10 st).
HLA 12084
(Mögelskadade)
 
11Odat.Takstolsritningar (17 st).
HLA 12084
(Mögelskadade)
 
12Odat.Takstolsritningar (7 st).
HLA 12084
(Mögelskadade)
 
13Odat.Takstolsritningar (4 st).
HLA 12084
(Mögelskadade)
 
14Odat.Tornspiran (2 st), detaljer till predikstolen (3 st), baldakinen (3 st) samt smide till klockstolarna (1 st).
HLA 12085-12088
(Mögelskadade)
 
15Odat.Detaljer till predikstolen och altaret (4 st).
HLA 12086
(Rullade och mögelskadade)
 
16Odat.Detaljer till predikstolen och altaret (3 st).
HLA 12086
(Rullade och mögelskadade)
 
17Odat.Ritningar till fönster under läktaren, rosettfönster, planskärningar tagna efter linjerna z och y, cementkarm till torntrappornas övre fönster, sidotrappornas övre fönster, tornets trekopplade fönster, fönster till sakristian och arkivet, fönster till trapptornen samt tornspiran med skärning.
Ritningar till ny kyrka: tornfasad och grundplan.
(11 st)
(Rullade och mögelskadade)
 
181922 – 1936Ritningar till kyrkan sedd från sidan, orgelläktarrummet, ytterkonturer av grundplan och längdfasad samt torntrappans övre fönster (5 st), odat.
Ritningar till Luleå nya kyrka: förändrad torntrappriktning (1 st), odat.
Elritningar (13 st), 1922-1923.
Processionskors (1 st), 1923.
Detaljritningar till varmluftsanläggning (2 st), 1925-1926.
Elektriska varmluftsbatterier (1 st), 1926.
Förslag till värmeackumulerande murpelare (1 st) 1936.
HLA 12111-12113, 12115-12118
(Mögelskadade)
 
191936Invändig omdaning bl. a. bottenplan, längdsektioner, triumfkrusifix, altare, nytt ljudtak, nu bokbräda för gamla predikstolen, svängbara nummertavlor, dopfunt, bänkgavlar, belysning, konstruktionsritning samt uppmätning av bottenplan samt läktar- och valvplan (17 st).
Förslag till invändig omdaning bl. a. bottenplan samt läktar- och valvplan (4 st).
Uppmätningsritningar till befintliga takstolar över mittskeppet (2 st).
Skiss över orgelläktaren (1 st).
 
201936 – 1937Invändig omdaning, bottenplan (1 st) 1936.
Elektriska installationer (26 st) 1937.
HLA 12119
 
211937Värmeinstallation (10 st) odat., 1937.
HLA 12120
Invändig omdaning, bottenplan, elritning (1 st) 1937.
HLA 12121
 
221937Detaljritning till kronan i mittskeppet och tvärskeppet samt belysningar i vindfång (2 st).
(Rullade och mögelskadade)
 
231938Ritning över tornspiran (1 st) odat.
Detaljritning till belysning över huvudentrén (1 st) 1938.
(Rullade)
 
241938 – 1960Träbrickor under lampetter (1 st) 1938.
HLA 12122
Detaljritning till belysning (2 st) 1938.
HLA 12123
Förslag till inskription på tympanonfältet över huvudentrén, norra portalen och södra portalen (3 st) 1938.
Målad inskription på losholz på dörr (1 st) 1938.
Ritningar till predikstol (1 st), orgelfasad (4 st) samt belysning över entréerna (2 st) 1938.
Detaljritning till knäfallspallar (1 st) 1945 (märkt Överluleå domkyrka).
Situationsplan fasadbelysning (1 st) 1952.
Ritning till elvärme orgelläktaren (1 st) 1960.