Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrka, kyrkokassans verifikationer

Gunnarskogs kyrkoarkiv

Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.