Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Barnkolonien på Galtarö Övriga handlingar

Första Majblommans riksförbund, centralkommitténs arkiv - GLA/B0108:1

Serien i kartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1odat, 1935 – 1961- Utdrag ur rapport framlagd för Kungl. Socialdepartementet angående bl.a. bidragsansökningar för koloniverksamhet 1935.
- Ansökningar om statsbidrag, korrespondens med Socialstyrelsen, utlåtanden om koloniverksamhet m.m. 1941-1960. Innehåller även vissa handlingar rörande barn och personal.
- Anvisningar från Socialstyrelsen, inspektionsrapporter, förhållningsregler m.m. diverse år.
- Inventariförteckningar 1940-1945, u.å. (2 st.) samt 1961.
- Kokbok för barnkolonier 1944.
 
21967 – 1982- Handlingar rörande Galtaröns Järnväg 1967-1973.
Galtarökommittén:
- Vissa handlingar härrörande från kommiten 1968.
- Diverse handlingar från den nybildade kommittén 1975.
- Handlingar rörande Galtaröbroschyr 1969.
- Handlingar rörande förhyrningar av Galtarö 1978-1982.
 
31983 – 1984Handl. rör. Förhyrningar av Galtarö.