För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Barnkolonien på Galtarö Övriga handlingar

Första Majblommans riksförbund, centralkommitténs arkiv - GLA/B0108:1

Serien i kartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1odat, 1935 – 1961- Utdrag ur rapport framlagd för Kungl. Socialdepartementet angående bl.a. bidragsansökningar för koloniverksamhet 1935.
- Ansökningar om statsbidrag, korrespondens med Socialstyrelsen, utlåtanden om koloniverksamhet m.m. 1941-1960. Innehåller även vissa handlingar rörande barn och personal.
- Anvisningar från Socialstyrelsen, inspektionsrapporter, förhållningsregler m.m. diverse år.
- Inventariförteckningar 1940-1945, u.å. (2 st.) samt 1961.
- Kokbok för barnkolonier 1944.
 
21967 – 1982- Handlingar rörande Galtaröns Järnväg 1967-1973.
Galtarökommittén:
- Vissa handlingar härrörande från kommiten 1968.
- Diverse handlingar från den nybildade kommittén 1975.
- Handlingar rörande Galtaröbroschyr 1969.
- Handlingar rörande förhyrningar av Galtarö 1978-1982.
 
31983 – 1984Handl. rör. Förhyrningar av Galtarö.