bild
Karta/ritning

[Teckning av knäböjande man. 1644.]

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

Kvar i akt - Biographica S 57a Specht - Spengel