Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser, resolutioner m.m.

Gunnarskogs kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13011/J I/11660 – 1878Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, KB, domstolar samt domkapitlet spr. år. 
11820 – 1853Domboksutdrag ang. brandstodsförening 1820 och ang. försummelse av kyrko- och nattvardsgång 1821 samt länsstyrelsens resolution ang. fattigvårdsmål 1853. 
21883 – 1941Skrivelser och resolutioner. 
Se: SE/VA/13170/G III/11968-Diarieförda skrivelser.