Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Faringe kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (22 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Charta på Upodlingen Aftagen 1802. [Okänd ort. "Aftagen" tidigare felaktigt tytt som Sifhagen.]1802Med på kartan finns en beskrivning. Kartan är uppvisad vid Närdinghundra härads hösteting den 26 september 1815. 
0002:00001Charta öfver Kyrkbyn uti Stockholms Höfdingedöme, Närdinghundra Härad och Faringe Socken; Uprättad År 1795 af Jer: Lifman1795 
0003:00001Restaureringsritning till Faringe Kyrka. Uppmätningsritning av läktarräck.1929-02-08 
0003:00002Förslag till värmeledning i Faringe Kyrka.1929-04-12 
0003:00003Restaureringsritning till Faringe Kyrka. [Planer]"Denna ritning jämte hithörande 3 st ritningar är av Kungl. Byggnadsstyrelsen gillad och stadfäst enligt beslut den 3 maj 1929" 
0003:00004-00006Restaureringsritning till Faringe Kyrka. [Bänkar, fönster, sektioner]1928-06-04"Gillad och stadfäst enligt beslut den 3 maj 1929. Kungl. Byggnadsstyrelsen." 
0003:00007Faringe kyrka. Ritning för värmeledning.1929-05-25Stämpel och påskrift: "Av Kungl. Byggnadsstyrelsen gillad och stadfäst enligt beslut den 8 juli 1929." 
0003:00008Faringe Kyrka. Entré-dörr1929-06-01 
0003:00009Uppmätningsritning till Faringe Kyrka. [Skärningar, planer, fasad. Odaterad ritning.] 
0003:00010Uppmätningsritning till Faringe Kyrka. [Skärningar, planer, fasad. Odaterad ritning.] 
0003:00011Faringe Kyrka Stockholms Län. Skiss till dekor av befintlig altaruppställning. [Odaterad och osignerad ritning.]1929 
0004:00001-00004Bärby skola Faringe. Om- och tillbyggnad. [Planer, sektioner, fasader.]1934-05-14Ritningarna bär även signaturen Nat. Karlsson, ark. 
0004:00005Utdrag av Karta över alla ägorna till Kyrkbyn i Faringe socken, Närdinghundra härad Stockholms län1916 
0004:00006Karta över lägenheten Kyrkogården nr 2, avsöndrad från 29/100 mtl Kyrkbyn nr 1 litt. AC i Faringe socken, Stockholms län1927 
0004:00007Förslag till nyanläggning och plantering vid Faringe kyrka1934 
0004:00008Kopia av Förslag till ändring och utvidgning av Faringe kyrkogård.1949-06Ritningen bär signaturen "Länsarkitektkontoret", samt en oläslig signatur. 
0004:00009Kopia av Förslag till ändring och utvidgning av Faringe kyrkogård.1949-06 – 1964-12-21Ritningne bär signaturen "Länsarkitektkontoret" samt en oläslig signatur. 
0004:00010Planteringsförslag nr 663 till ett av Länsarkitektkontoret i Stockholm upprättat förslag till utvidgning av Faringe kyrkogård.1954-10-22Ritningen bär ytterligare en, oläslig, signatur 
0004:00011Karta över Faringe kyrkogård. Upprättad 1994 genom kopiering av äldre karta samt revidering av gravindelning.1994 
0004:00012Uppsala, Faringe kyrkogård. Inventeringsplan.1996-12-23 
0005:00001[Följebrev: Förslag till ändring och utvidgning av Faringe kyrkogård.]1949-08-01 
0005:00002[Följebrev: Återsänder lånade fastighetskartor]1949-12-15