bild
Serie

Förteckning över skolpliktiga barn.

Attmars kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1874 – 1893Matrikel över inskrivna barn vid Attmars och Sörfors
bruks små- och folkskolor.
Se K IV c:1.
 
11880 – 1934Förteckning över skolpliktiga barn födda 1880-1905 för Attmars skoldistrikt.
Förteckning över barn mellan 7 och 14 år inom Attmars Folkskoledistrikt, åren 1888-1893.

Innehåller även
Protokollbok för Hassel skolområde, 1890-1919.
Minnen sedan 1890- talet från P.A. Hasselqvist rörande skolhus då och nu, 1934.
Handlingar angående skolhuset i Hassel, åren 1890-1920, innehåller även allmänningshandlingar från 1899.
 
21898 – 1926Förteckning över i skolålderna varande barn inom Attmars skoldistrikt, 1898-1909, innehåller även; icke vaccinerade barn år 1916, samt uttdrag ur skolrådets matrikel över barn inom Lindsjö, Västerbygdens & Böloms skolområde åren 1894-1904.

Häri även statistisk redogörelse för barnavården, 1917-1926 (K V).