Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Kartor och ritningar

Glanshammars kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (10 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Charta Prästorp uti Glanshammars Socken och Härad af Örebro Län Författad År 1814 af P: G: Zetterstedt1814Kartan är fastställd vid Glanshammars härads hösteting den 1 november 1815. 
0001:00002Karta öfver Twistige Fiskwattn emellan Glantshammars Prästgd: och Skatte Rusthållet Skiefwesund uti Nerike, Glantshammars Hd: och Sockn wid Sjön Hjelmaren belägit. författad år 1721. af Lm L. Gillberg. Afritad i Kongl Gl Lm kontoret år 1804. af J. W Gerss1721Kartan är en kopia, upprättad 1804, av en karta från 1721. Med på kartan finns en beskrivning. 
0001:00003Harsta Glanshammars Pastors Boställe Afmätt År 1807, af E. Liunggren1807Med på kartan finns en beskrivning. Kartan är fastställd vid Glanshammars härads vinterting den 1 februari 1810. 
0001:00004Karta öfver 1/2 hemman uti Bifverud av Örebro län, Glanshammars härad, Glanshammars socken. Copierad från 1833 års karta.1833Fastställd av Glanshammars harads ägodelningsrätt 1869-09-03. 
0002:00001-00004Prästgård i Glanshammar. Alt 8. [Ritning 1 Norrfasad, Ritning 2 Sydfasad, Ritning 3 Västfasad, Ritning 4 Östfasad]
1951-06-15 – 1951-12-14Ritning 1reviderad 1952-07-09. 
0002:00005-00006Prästgården i Glanshammar
Sektion A, sektionsdetaljer
Sektion B, C, D
1952-07-03Signerad även av T.F. 
0002:00007-00009Klockargården Glanshammar. Glanshammar 5:1 [G:a Arbogavägen 14A. Situationsplan. Fasader. Planer, sektioner, renovering, delvis]1983-02-11 – 1997-02-07Signerade: CH och MO-S. Ritningen A1:11 bär arbetsnummer: 900 87-371-30 
0002:00010-00011Glanshammars kyrka. Förslag till restaurering av sakristia mm. [Plan, Profil]1967-02-19 
0002:00012Glanshammars kyrka
Förslag till nya kors å södra porten.
1968-07-05 
0002:00013Glanshammars kyrka. Sektioner. Elinstallation, centraler. [Tilläggstitel:] Relationsritning upprättad efter restaurering 19781976-09-01 – 1978Signerad: AMA