Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Söderala kyrkoarkiv

 Volymer (34 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11748 – 1830Kapsel
Uddemantalskassans räkenskaper. Saknas 1749-1760, 1775-1776, 1788, 1792, 1814, 1820, 1822-1826
Leverans 8/1969
Häri även Uddemantalskassans handlingar
1743-1822; Räkenskap över tornursmedel 1785, 1792
 
21753 – 1859Kapsel
Sockenmagasinets räkenskaper. Saknas 1773-1778, 1795-1797, 1799, 1804-1805, 1818,1820-1858
Leverans 8/1969

 
- [H0001]1773 – 1781Räkningar över lasarettsinkomster
Ingår i L I b: 3
 
- [H0002]1776 – 1783 odatUppbördsanteckningar
Ingår i A I: 5 a
 
- [H0003]1785 – 1790Anteckningar över hospitals- och
lasarettsmedel
Ingår i A I: 6 a
 
31785 – 17921785, 1792. Kapsel
Räkenskaper över lasaretts- och tornursmedel
 
- [H0004]1785 – 17921785-1788,1791-1792
Anteckningar över lasarettsmedel
Ingår i A I: 6 b
 
41785 – 1861Kapsel
Sockenmagasinets räkenskaper 1785-1805, 1813-1861.1813-1861 endast enstaka räkenskapshandlingar
Leverans 8/1969
Häri även Protokoll vid sammanträden rörande sockenmagasinet 1773, 1780-1784, 1788
 
- [H0005]1790 – 1794Skuldbok för tomtkassan och
tornurskassan
Ingår i L I c: 1
 
- [H0006]1792 – 1802Anteckningar över lasaretts- och
hospitalsmedel
Ingår i A I: 7 a
 
- [H0007]1792 – 18031792-1802 (1803)
Räkenskapsanteckningar över klockkassa
Ingår i A I: 7 a, b
 
- [H0008]1793 – 1802Anteckningar över lasaretts- och
hospitalsmedel
Ingår i A I: 7 b
 
51800 – 18471800?-1847. Kapsel
Skuldbok för klockkassa
Häri även Skuldbok för invalidkassa
1825-1846
 
- [H0009]1803 – 1808Anteckningar över hospitalsmedel
Ingår i A I: 8 b
 
- [H0010]1803 – 1810Räkenskapsanteckningar beträffande
klockkassa 1803-1808 (1810)
Ingår A I: 8 a, b
 
- [H0011]1803 – 1811Anteckningar över hospitalsmedel
Ingår i A I: 8 a
 
- [H0012]1810Anteckningar över lasarettsmedel
Ingår i A I: 9 b
 
- [H0013]1810Räkenskapsanteckningar beträffande klockkassa
Ingår i A I: 9 b
 
- [H0014]1814 – 1815Anteckningar över vid husförhör insamlade medel. Ingår i A I: 9 a 
- [H0015]1832 – 1854Räkenskapskladd. För klockkassan och lasarettsmedel
Ingår i L I a: 6
 
61835 – 1908Inbunden
Uddemantalskassans huvudbok
Leverans 98/1974
 
- [H0016]1840 – 1843Räkenskaper för klockarekassan
Ingår i L I b: 6
 
- [H0017]1840 – 1867Lasarettsmedelsräkenskaper
Ingår i L I b: 6
 
71853 – 1862Inbunden
Magasinskassans skuldbok
Leverans 98/1974
 
81854 – 1874Inbunden
Magasinskassans huvudbok
Leverans 98/74
 
- [H0018]1854 – 1875Lasarettsmedelsräkenskaper
Ingår i L I a: 4
 
91858 – 1865Inbunden
Magasinskassans skuldbok
Leverans 98/1974
 
101870 – 1897Inbunden. Räkenskapsbok för socknens hus i prästgårdarna, sockenstugan och vattenpumpen. 
111873 – 1922Kapsel.
Uddemantalskassans huvudbok
Leverans 98/1974
Häri även Skrivelser 1853,1860; Skolrådshandlingar 1854, 1857, 1860; Fattigräkenskaper 1856-1859; Diverse skrivelser 1851-1852, 1858-1860; Kungörelser (kladd)1857-1861; Kyrkostämmoprotokoll 1881; Sockenstämmoprotokoll 1859
 
- [H0019]1880 – 1881Bibelkassans räkenskaper
Ingår i L I c: 5
 
121880 – 1921Redovisning över avlöning till klockare och kyrkovaktare 1880-1887, Kontrabok för pastorämbetet i Söderala med kontraktprostexpeditionen 1884-1893, Kontrabok mellan ringareåldermannen och kyrkokassan 1886-1895, Kontrabok för pastorsämbetet i Söderala med kontraktprostexpeditionen 1894-1915, Räkenskapsbok för barnavårdsnämnden 1905-1921, Skuldbok för mindre fonderna 1919-1921, Verifikationer för Bricken Olssons fond 1920-1921. 
-[H0020]1918 – 1921Saknas. Skolkassans utgifter 1918-1919, Fonders räkenskaper 1920-1921. I tidigare förteckning volym L V a: 7. 
131947 – 1969Verifikationer, kollekter och gåvor från söndagsskolan m.m. 
141975 – 2004Kassabok, kollekter m.m 1975-2004, kontoutdrag 1983-1985, 1989-1990, 1995-1999.
Häri även handlingar tillhörande Söderala församlings arkiv from 2001-01-01.