Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Söderala kyrkoarkiv

 Volymer (34 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11748 – 1830Kapsel
Uddemantalskassans räkenskaper. Saknas 1749-1760, 1775-1776, 1788, 1792, 1814, 1820, 1822-1826
Leverans 8/1969
Häri även Uddemantalskassans handlingar
1743-1822; Räkenskap över tornursmedel 1785, 1792
 
21753 – 1859Kapsel
Sockenmagasinets räkenskaper. Saknas 1773-1778, 1795-1797, 1799, 1804-1805, 1818,1820-1858
Leverans 8/1969

 
- [H0001]1773 – 1781Räkningar över lasarettsinkomster
Ingår i L I b: 3
 
- [H0002]1776 – 1783 odatUppbördsanteckningar
Ingår i A I: 5 a
 
- [H0003]1785 – 1790Anteckningar över hospitals- och
lasarettsmedel
Ingår i A I: 6 a
 
31785 – 17921785, 1792. Kapsel
Räkenskaper över lasaretts- och tornursmedel
 
- [H0004]1785 – 17921785-1788,1791-1792
Anteckningar över lasarettsmedel
Ingår i A I: 6 b
 
41785 – 1861Kapsel
Sockenmagasinets räkenskaper 1785-1805, 1813-1861.1813-1861 endast enstaka räkenskapshandlingar
Leverans 8/1969
Häri även Protokoll vid sammanträden rörande sockenmagasinet 1773, 1780-1784, 1788
 
- [H0005]1790 – 1794Skuldbok för tomtkassan och
tornurskassan
Ingår i L I c: 1
 
- [H0006]1792 – 1802Anteckningar över lasaretts- och
hospitalsmedel
Ingår i A I: 7 a
 
- [H0007]1792 – 18031792-1802 (1803)
Räkenskapsanteckningar över klockkassa
Ingår i A I: 7 a, b
 
- [H0008]1793 – 1802Anteckningar över lasaretts- och
hospitalsmedel
Ingår i A I: 7 b
 
51800 – 18471800?-1847. Kapsel
Skuldbok för klockkassa
Häri även Skuldbok för invalidkassa
1825-1846
 
- [H0009]1803 – 1808Anteckningar över hospitalsmedel
Ingår i A I: 8 b
 
- [H0010]1803 – 1810Räkenskapsanteckningar beträffande
klockkassa 1803-1808 (1810)
Ingår A I: 8 a, b
 
- [H0011]1803 – 1811Anteckningar över hospitalsmedel
Ingår i A I: 8 a
 
- [H0012]1810Anteckningar över lasarettsmedel
Ingår i A I: 9 b
 
- [H0013]1810Räkenskapsanteckningar beträffande klockkassa
Ingår i A I: 9 b
 
- [H0014]1814 – 1815Anteckningar över vid husförhör insamlade medel. Ingår i A I: 9 a 
- [H0015]1832 – 1854Räkenskapskladd. För klockkassan och lasarettsmedel
Ingår i L I a: 6
 
61835 – 1908Inbunden
Uddemantalskassans huvudbok
Leverans 98/1974
 
- [H0016]1840 – 1843Räkenskaper för klockarekassan
Ingår i L I b: 6
 
- [H0017]1840 – 1867Lasarettsmedelsräkenskaper
Ingår i L I b: 6
 
71853 – 1862Inbunden
Magasinskassans skuldbok
Leverans 98/1974
 
81854 – 1874Inbunden
Magasinskassans huvudbok
Leverans 98/74
 
- [H0018]1854 – 1875Lasarettsmedelsräkenskaper
Ingår i L I a: 4
 
91858 – 1865Inbunden
Magasinskassans skuldbok
Leverans 98/1974
 
101870 – 1897Inbunden. Räkenskapsbok för socknens hus i prästgårdarna, sockenstugan och vattenpumpen. 
111873 – 1922Kapsel.
Uddemantalskassans huvudbok
Leverans 98/1974
Häri även Skrivelser 1853,1860; Skolrådshandlingar 1854, 1857, 1860; Fattigräkenskaper 1856-1859; Diverse skrivelser 1851-1852, 1858-1860; Kungörelser (kladd)1857-1861; Kyrkostämmoprotokoll 1881; Sockenstämmoprotokoll 1859
 
- [H0019]1880 – 1881Bibelkassans räkenskaper
Ingår i L I c: 5
 
121880 – 1921Redovisning över avlöning till klockare och kyrkovaktare 1880-1887, Kontrabok för pastorämbetet i Söderala med kontraktprostexpeditionen 1884-1893, Kontrabok mellan ringareåldermannen och kyrkokassan 1886-1895, Kontrabok för pastorsämbetet i Söderala med kontraktprostexpeditionen 1894-1915, Räkenskapsbok för barnavårdsnämnden 1905-1921, Skuldbok för mindre fonderna 1919-1921, Verifikationer för Bricken Olssons fond 1920-1921. 
-[H0020]1918 – 1921Saknas. Skolkassans utgifter 1918-1919, Fonders räkenskaper 1920-1921. I tidigare förteckning volym L V a: 7. 
131947 – 1969Verifikationer, kollekter och gåvor från söndagsskolan m.m. 
141975 – 2004Kassabok, kollekter m.m 1975-2004, kontoutdrag 1983-1985, 1989-1990, 1995-1999.
Häri även handlingar tillhörande Söderala församlings arkiv from 2001-01-01.