Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående personal

Högalids kyrkoarkiv

Församlingen har inte haft personaldosséer utan merparten av handlingar rörande personal finns bland handlingar till kyrkorådsprotokollen, se K III a, K III b.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11924 – 1999Skrivelser rörande prästerskapets lönereglering 1924. Diverse intyg utfärdade av församlingen 1970-tal - 1980-tal. Instruktioner för vaktmästare 1960. Förslag till instruktion för organisttjänst 1951. PM rörande sjukhusprästen på Södersjukhuset 1975. Personalhandlingar, alfabetiskt ordnade, för personal anställda 1999-12-31.