bild
Serie

Debiteringsförteckningar

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nummer 165 med en gallringsfrist av 7 år efter utgiftsårets utgång.