bild
Serie

Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken

Bjuråkers kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11715 – 1894Ströda bilagor till kyrkoböckerna
Lev 53/1952, 97/1972, 256/1988
Består bl. a. av
Bilagor till straffjournal 1865-1899
Bilagor till födelse- och dopböckerna 1831-1870
Bilagor till konfirmationsböcker
och kommunionlängder 1715, 1826-1841
Bilagor till död- och begravningsböcker 1836-1841

Inneh. även:
Handlingar rör. kyrkans ombyggnad
1746,1750
Strödda handlingar 1835-1841
spr år, u å
Strömsbacka bruks fattigkassa 1833-1871
Inventarium 1829-1862
Kollekträkenskaper u å
Kollektbok 1843-1848, 1873
Revisionsberättelse för övr särskilda inrättningar 1872-1883
 
21891 – 1946Bilagor till straffjournal. 
31915 – 1967Vigselattester. 
41916 – 1937Kungörelser ang utfärdade äktenskapsbetyg. 
61920 – 1967Meddelanden ang upplösta äktenskap. 
71920 – 1967Kvinnas samtycke till äktenskapsbetygs utfärdande/tillkännagivande av äktenskapscertifikat. 
81920 – 1967Meddelande ang omyndighets- och myndighetsförklaringar. Meddelande ang sinnessjuka. 
51940 – 1969Kungörelsebok för äktenskapsbetyg. 
91922 – 1967Meddelande ang faderskap. 
101928 – 1967Handlingar ang adoption. 
121948 – 1967Mantalsskrivningsärenden. 
111963 – 1967Meddelande ang personnummer, medborgarskap, utträde och inträde i Sv Kyrkan, intyg från sjömanshus.