Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Fotografier, tidningsartiklar, församlingsblad och övriga tryck

Katarina kyrkoarkiv

Volym 4-5, 9 består av tidningsurklippssamlingar som levererats av Katarina församling, men där det är oklart vem som har sammanställt samlingen.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11772 – 1968Tryck:
Kung Gustav III:s tal i Rikssalen 1772-08-21. Diverse småtryck 1827-1968. Liturgi i Katarina kyrka vid adventsvesper, passionsvesper m.m. 1891-1936. Redogörelse över de teologiska boksamlingar som Axel Landquist skänkt till församlingen 1924-1926. "Julhälsning till Katarina församling 1935" utgiven av Föreningen Sancta Catharina. "Stockholms kyrkor band VII, häfte 2 Katarina kyrka" av Tord O:son Nordberg och Göran Axel-Nilsson utgiven av Sigurd Curman och Johnny Rosval på uppdrag av Katarina församling 1944.
 
21870 – 1962Svartvita fotografier. Katarina kyrka 1870-1962, odat (foto: C. P. Löfman bilder från 1870, Bröderna Harlings fotografiatelier några bilder från 1890-talet), kök i gamla komministerbostaden 1931, nya församlingshuset odat (efter 1933), konfirmander i Katarina kyrka 1939-1957, bröllop i Katarina kyrka odat. 
31800-talet – 1980Svartvita fotografier. Harald Johan Ruus odat (död 1889), gravinventering (nr 460, 509, 545, 622, 659) odat, kyrkorådet 1959, skollovskolonier 1959, kyrkogården 1967-1980 odat (foto: Gunnar Jonsson 1967, K. H. Jonsson 1980), julavslutning för studiecirklar i Katarina församling 1972 (foto: Verner Nilsson). 
41920 – 1941Tidningsurklippssamling över i huvudsak teologiska frågor, kända personer och historik rörande Stockholm. Med alfabetiskt register. 
51926 – 1974Tidningsartiklar om församlingen 1926-1974, odat, affischer 1955-1963, dop- och vigselblanketter odat. 
6odatFotodokumentation över Katarina gamla församlingshus som revs 1931. 
71931 – 1964Tidningsurklippssamling över teologiska frågor, regalskeppet Vasas bärgning och historik rörande Stockholm. Delvis med register. 
81934 – 1975Stockholms-kyrkoblad 1934-1937, Katarina-bladet 1947-1950 (med luckor), Katarina församlingsblad 1953-1975. 
91950-talet – 1966Tidningsurklippssamling. Till största delen teologiska frågor, men även om kungahuset. 
101950 – 1971Svartvita fotografier av Allhelgonakyrkan 1957-1960, odat. Negativ rörande Allhelgonakyrkan 1950-1971 
111967 – 1995Färgfotografier. Kyrkogården 1967 (foto: Gunnar Jonsson), epitafier i Katarina kyrka tillhör kyrkorådets handlingar dnr 266/82/410 1982 (foto: Jan Hultgren), branden i Katarina 1990 (SvD foto Ingvar Karmhed), återinvigningen av Katarina 1995. 
121976 – 1996Katarina församlingsblad.