bild
Serie

Partalsböcker

Gruvkontorets arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Dessa partalsböcker är avräkningsböcker med fjärdepartsägarna. Partalsböcker för tiden 1723- är utan räkenskapskaraktär och redovisas i serie D1 Partalsböcker.
Serien konserverad och inbunden på Bergslagets bokbinderi, där ej annat anges.
Numren inom parentes nedan hänför sig till ett av bokhållaren Fredrik Zachrisson upprättat inventarium.
Volymen för år 1661 (58) finns upptagen i äldre lappförteckning med anmärkning "saknas", signerad ELth. Jfr lånereversal 78/1930!

ReferenskodTidAnmärkning 
1081640(41) 
1091641(42) 
1101642(43) 
1111643(44) 
1121644(45) 
1131645(46) 
1141646(47) 
1151647(48) 
1161648(49) 
1171649-1651(50) 
1181652-1653(51) 
1191654(52) 
1201655(53) 
1211656

 
1221657(54) 
1231658(55) 
1241659(56) 
1251660(57) 
1261662(59) 
1271663(60) Extraordinarie gruvarbete. 
1281663(61) Ordinarie utlagor. 
1291664(62) 
1301665

 
1311665(64) 
1321666(65) 
1331666(66) 
1341667(67) 
1351668(68) Extraordinarie utlagor. 
1361668(69) Ordinarie utlagor. 
1371669(71) 
1381670(72) Ordinarie utlagor. 
1391670(73) Extraordinarie utlagor. 
1401671(74) Ordinarie utlagor. 
1411671(75) Extraordinare utlagor. 
1421672Renskrift. 
1431672Koncept. 
1441673(77) 
1451673(78) 
1461674(79) 
1471674(80) 
1481675(81) 
1491675(82) 
1501676(84) 
1511677-1679Omslag. Fragment av partalsbok. 
1521680(89) 
1531683Omslag. Fragment av partalsbok. 
1541684(93) 
1551685(94) 
1561686(95)