Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Avdelningarna för allmänna skolfrågor Ua och yrkesutbildningsfrågor, Uy

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
avd UA/UY

I och med sammanslagningen av Skolöverstyrelsen och
Överstyrelsen för yrkesutbildning (1964-10-01) inrättades undervisningsavdelningar för grundskoleutbildning (UA) och yrkesutbildning (UY).

Avdelningen för allmänna skolfrågor (UA) fördelades
på 3 byråer UA 1, UA 2 och UA 3.

På byrå UA 1 undervisningsfrågor för grundskolan (motsvarande) samt ämnena teckning, musik och gymnastik i alla skolformer. Byrån hade en särskild sektion för
specialskolor och specialundervisning.

Byrå UA 2 handlade undervisningsfrågor för fackskolan
och gymnasiet (motsvarande).

Byrå UA 3 handlade för samtliga skolformer gemensamma
frågor. Byrån var i sin tur indelad i 4 sektioner, en
för läromedel, en för skolpsykologisk verksamhet, en för studie-yrkesorientering samt en för skolhygien och skolsociala frågor.

Avdelningen för yrkesutbildningsfrågor UY fördelades
på 2 byråer, en för undervisningsfrågor rörande industri, hantverk, sjöfart, handel, kontor m.m., en
byrå för undervisningsfrågor avseende husligt arbete,
vårdyrken samt hemkunskap, slöjd och barnavård i alla
skolformer. Båda byråerna var i sin tur indelade i
sektioner.

 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokollOkt 1964-juni 1972.

Se avd. UA/UY: U-reg.
 
BUtgående handlingar 
B IUtgående diarieförda handlingarOkt 1964-juni 1972.

Se avd. UA/YY: U-reg.
 
B IILäroplaner, utrustningslistor, rapporter m.m. 
B II aLäroplaner, anvisningar, utrustninglistor m.m.Serien i kartong.

Tryck (böcker, häften, somliga ingående i "SÖ:s skriftserie").
Utrustningslistor se vol. 6.

Vissa läroplaner för speciella utbildningar samt läroplanerna avseende grundskolan (Lgr. 69) och gymnasieskolan (Lgy 70) överförda till avdelningen för skolan, se S-avdelningens arkivförteckningar juli 1972-.

Serien avslutad.

Juli 1972--
Se S-avdelningen.
 
B II bLäroplaner för yrkesskolor och företagsskolor (specialkurser i gymnasieskolan)Serien i kartong.

Löpnummerordning.

Läroplanerna för vårdområdet överförda till byrå S 5.

Serien avslutad.

Juli 1972--
Se S-avdelningen.
 
B II cRapporter avseende försöksverksamhet med nioårig enhetsskolaSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
B II dÖvriga läroplaner, utrustningslistor, rapporter m.m.Okt 1964-juni 1972.
Överförda till avdelningen för skolan S-avd:s arkivförteckningar juli 1972--.
 
B IIILäromedel (moderna media) 
B III aSpelfilmerSerien huvudsakligen i plåt- eller pappaskar.

Läromedel samt informationsmaterial m.m. oftast i alfabetisk ordning.

Spelfilmer kombinerade med andra moderna media se serie B III b.

Serien avslutad.

Tillhörande tekniska förteckningar se appendix 34.

Juli 1972--
Se S-avdelningen.
 
B III bBildband, diabilder, ljudband, stordia med läromedel och informationsmaterialSerien huvudsakligen i plast- eller pappaskar.

Läromedel samt informationsmaterial m.m.

Oftast alfabetisk ordning.

Häri även spelfilmer kombinerade med andra moderna media.

Visst "kombinerat" material saknas; detta finns ej angivet i respektive appendix för mediet (appendix, se nedan) men finns med i appendix som gäller kompletterande medium.

Serien avslutad.

Juli 1972--
Se S-avdelningen.

Tillhörande tekniska förteckningar se appendix
35 (bildband),
37 (ljudband) 38 (stordia).
Band förvaras hos TBM-enheten, Avdelningen för statliga arkiv, Marieberg.
 
CDiarier 
C IDiarier med registerOkt 1964-juni 1972.

Se avd UA/UY: U-reg.
 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E IInkomna diarieförda handlingarOkt 1964-juni 1972.

Se avd. UA/UY: U-reg.
 
E IIHandlingar avseende studentexamen m.m. 
E II aInsända protokoll med bilagda examenskataloger (studentexamen)Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter skolort.

Serien avslutad.

Se även serie E III b.

--sept 1964
Se arkivförteckningen för undervisningsavdelningen, U-avd.
 
E II bPrövningsresultat vid fyllnadsprövning (insända förteckningar över betyg m.m.) (studentexamen)Serien i kartong.

Indeln., se anmärkningar nedan.

Serien avslutad.

--sept 1964
Se arkivförteckningen för undervisningsavdelningen, U-avd.
 
E II cPrövningsresultat vid omprövning (insända förteckningar över betyg m.m.) (studentexamen)Serien i kartong.

Huvudsakligen alfabetisk ordning efter skola.

Serien avslutad.
 
E II dExamenskataloger insända från handelsgymnasierSerien i kartong.

Alfabetisk ordning efter skolort.

Serien avslutad.
 
E II eProtokoll med bilagda betygskataloger insända från tekniska gymnasier, tekniska skolor och sjöbefälsskolorSerien i kartong.

Alfabetisk ordning efter skola.

Serien avslutad.
 
E II fInsända protokoll från ämneskonferenser för gymnasiet1965-1969, se serie E III c.

1964, 1970-1972 saknas 1997.
 
E II gPrivatisternas anmälningar (studentexamen)Serien i kartong.

Alfabetisk ordning efter skolort.

Serien avslutad.

--sept 1964
Se arkivförteckningen för undervisningsavdelningen, U-avd.
 
E II hPrivatisternas skrivningar (studentexamen)Serien i kartong.

Alfabetisk ordning efter skolort.

Serien avslutad.

--sept 1964
Se arkivförteckningen för undervisningsavdelningen, U-avd.
 
E IIIHandlingar avseende realexamen m.m. 
E III aInsända protokoll med bilagda examenskataloger (realexamen)Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter skolort.

Serien avslutad.

--sept 1964
Se arkivförteckningen för undervisningsavdelningen, U-avd.
 
E III bÖvriga examens- och betygskataloger (realexamen m.m.)Serien i kartong.

Alfabetisk ordning efter skolort.

Häri även vissa betygskataloger för andra skolformer än realskola.

Serien avslutad.
 
E III cInsända protokoll från ämneskonferenserSerien i kartong.

Ordnade efter ämne.

Häri även vissa protokoll från andra skolformer än realskolor.

Serien avslutad.
 
E III dPrivatisternas anmälningar (realexamen)Serien i kartong.

Ordnade i bokstavsordning efter elever.

Serien avslutad.

--sept 1964
Se arkivförteckningen för undervisningsavdelningen, U-avd.
 
E III ePrivatisternas skrivningar (realexamen)Serien i kartong.

Bokstavsordning efter elever.

Serien avslutad.

--sept 1964
Se arkivförteckningen för undervisningsavdelningen, U-avd.
 
E IVHandlingar avseende särskolan 
E IV aRedogörelser och årsberättelser (särskolan)Serien i kartong.

1968--
Se serie E I.

Serien avslutad.
 
E VHandlingar avseende elevhälsovård 
E V aSkolläkarnas årsberättelserSerien i kartong.

Länsvis ordningsföljd.

Serien avslutad.

--sept 1964
Se arkivförteckningen för skolhygienroteln, S.

--juli 1972
Se arkivförteckningar för avdelningen för skolan, S-avd.
 
E V bÖvriga årsberättelser och rapporter samt kurser m.m. (elevhälsovård)Serien i kartong.

Delvis i länsordning.

Serien avslutad.
 
E V cInsända elevhälsovårdsjournaler elevhälsokort (journaler och/eller mikrofilm)1958-juni 1972.
Serien överförd till avdelningen för skolan, S-avd. Se S-avd:s. arkivförteckningar juli 1972--.
 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F ILäroplansarbeten, försöksverksamhet, utvärderingar, utredningar 
F I aLäroplansarbete för grundskolan, Lgr 69Serien i kartong.

Översyn av läroplanen Lgr. 62.

Läroplanen för grundskolan (Lgr. 69), överförd till avdelningen för skolan, S-avd., se S-avd:s. arkivförteckningar, juli 1972--.

Serien avslutad.
 
F I bLäroplansarbete för gymnasieskolan, LAGSerien i kartong.

Översyn av läroplanerna för gymnasiet och fackskolan.

Läroplanen för gymnasieskolan, överförd till avdelningen för skolan, S-avd. Se S-avd:s arkivförteckningar juli 1972--.

Serien avslutad.
 
F I cÖvriga läroplansarbeten samt försöksverksamhet, utredningar utvärderingar m.m. 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningar 
K IFotografiska avbildningarOkt 1964-juni 1972.
Spelfilm se serie B III a, bildband, diabilder se serie
B III b, mikrofilm se serie
E V c.