Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Petita- och kameralsektionerna/sektionen, A2:3/A/A2:4/A3

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen
Petita- och kameralsektionernaSektion A2:3 handhade petita- och anslagsfrågor, granskning av korrektur till propositioner och författningar. Under viss tid i början av perioden handhade sektionen också ekonomiredovisning och protokoll beträffande projekt inom anslaget pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet och medel till expertis (utom beträffande SÖ:s egna experter; sådana frågor handhades av byrå A3). Sektionen granskade och utbetalade statsbidrag till rese- och flyttningsersättning till skolor i utlandet. Sektionen gav också råd och anvisningar beträffande tillämpningen av allmänna resereglementet (utom beträffande SÖ:s personal för vilken sådana frågor handlades av byrå A3).

 Serier (35 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokoll 
BUtgående handlingar 
B IUtgående diarieförda handlingar 
CDiarier 
C IDiarier med register 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E IInkomna diarieförda handlingar 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F IPetita 
F I aPetita (anslagsframställning)Serien inbunden om ej annat anges.

Vissa år även långtidsbedömning.

Fr.o.m. juli 1982 - se PS-avd (ekonomienheten).

Serien avslutad.
 
F I bPetitaunderlagSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
GRäkenskaper 
G IKassaräkenskaper (juli 1964-juni 1968) 
G I aÅrsbokslut/Huvudböcker (Kassaräkenskaper)Serien inbunden.

Innehåller också länshandlingar.

Serien avslutad.
 
G I bAnordningsbeslut (Kassaräkenskaper)Serien inbunden.

Serien avslutad.
 
G I cInkomst- och utgiftsböcker (Kassaräkenskaper)Serien inbunden.

Serien avslutad.
 
G IIRäkenskaper tillhörande system S (juli 1968-) 
G II aÅrsbokslut/Huvudböcker (System S) 
G II bKonto- och transaktionsregister, KR-1 (System S)Serien i form av magnetband.

(2 ex ingår i var sin nummerserie som förvaras på Riksarkivet, RA).

För volymnummer hänvisas till RA, för system- och programdokumentation i övrigt till RA och DAFA.

Serien avslutad.

Fr.o.m. juli 1982,
se PS-avd (ekonomienheten).
 
G II cTransaktionslistor; periodiska transaktionsrapporter (System S)Serien i form av mikrofilm
(se appendix 137).

(3 ex som förvaras på Riksarkivet, RA).

För volymnummer hänvisas till RA.

Transaktionslistor, inkomst/utgiftsjournaler och dagböcker - i form av papper hos Skolöverstyrelsen utgallras efter 10 år jämlikt RA:s gallringsbeslut nr 785 och 1985:91 (se serie G II ub).

Serien avslutad.

Fr.o.m. juli 1982,
se PS-avd (ekonomienheten).
 
G II dPeriodiska utbetalningsrapporter (System S)Serien i form av mikrofilm,
se appendix 137.

(3 ex som förvaras på Riksarkivet, RA).

Exemplar i form av papper hos Skolöverstyrelsen, utgallras efter 10 år jämlikt RA:s gallringsbeslut nr 785 och 985:91 (se serie G II ub).

Serien avslutad.

Fr.o.m. juli 1982,
se PS-avd (ekonomienheten).
 
G II eSystembeskrivning (System S)Se appendix 138.

För övrig system- och programdokumentation hänvisas till DAFA och Riksarkivet, RA.
 
G II uUtgallringsbara listor/rapporter och verifikationer 
G II uaArvodeslistor (SÖ, Omskolningsverksamheten, AMU) (System S)Serien i kartong.

I personnummerordning, (50 års gallringsfrist enligt SÖ:s beslut efter hörande av RA).

Serien avslutad.

Fr.o.m. juli 1982,
se PS-avd (ekonomienheten).
 
G II ubListor och rapporter med 10 års gallringsfrist (System S) 
G II ucListor och rapporter med mindre än 10 års gallringsfrist (System S)Skolöverstyrelsen har samtliga år utnyttjat kassabokföringsrutiner och delsystem för riksredovisning (System S).

För uppgifter om vilka serier som förekommer, gallringsfrister m.m. se Riksarkivets gallringsbeslut nr 785 och 1985:91.
 
G II udArvodesräkningar (SÖ, Omskolningsverksamheten/AMU) (System S)Serien i kartong.

(50 års gallringsfrist enligt SÖ:s beslut efter hörande av RA) Arvodesräkningar juli 1968-juni 1972 infogade efter arvodesräkningar juli 1972-juni 1982.

Volym 1-385 = AMU
Volym 386-408 = SÖ
Volym 409 = Länsskolnämnden
Volym 410-420 = SÖ
Volym 423 = Läroboksnämnden
Volym 424-441 = SÖ
Volym 442 = UPI Linköping
Volym 443 = Läroboksnämnden
Volym 444-466 = SÖ

Serien avslutad.

Fr.o.m. juli 1982,
se PS-avd (ekonomienheten).
 
G II ueÖvriga räkningar/verifikationer med 10 års gallringsfrist (System S)10 års gallringsfrist enl RA:s gallringsbeslut nr 785. 
G IIILöneräkenskaper: Postens lönesystem samt SLÖR-systemetokt 1964-juni 1979.
Se Redovisningscentralen, RC.

Juli 1979-juni 1982.
Se PS-avd (ekonomienheten).
 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningar 
K IMikrofilm