Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Verksledningen, VL

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
Verksledningen, VL
Till verksledningens arkiv hänförs framför allt till generaldirektören inkommande skrivelser som besvarats av verkschefen. Handlingar rörande ärenden som behandlats i direktion eller vid kanslisammanträde (se arbetsordningen avsnitt 3) återfinns i dossiéer tillhörande respektive arbetsenhet.

 Serier (18 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A 1ProtokollSerien inbunden.

Serien avslutad.
 
A 2Föredragningslistor: GD - föredragningar/kanslisammanträdenSerien i kartong.

Serien avslutad.

1984-1988 saknas.
 
A 3Föredragningslistor/DirektionssammanträdenSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
A 4Centrala planeringsrådet, CPR: ProtokollSerien i kartong.

Serien avslutad.

Fr.o.m. 1988 kallas CPR Skola-arbetslivsområdet.
 
A 5Protokoll ang resor utom NordenSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
BUtgående handlingar 
B 1Utgående skrivelser 
CDiarierFinns ej. 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E 1Generaldirektör Lennart Orehags korrespondensSerien i kartong.

Serien avslutad.

Alfabetisk ordning efter avsändare.
 
E 2Generaldirektör Erland Ringborgs korrespondensSerien i kartong.

Serien avslutad.

Alfabetisk ordning efter avsändare.
 
FHandlingar ordnade efter ämneFinns ej. 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.