Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Handikappenheten

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A 1Protokoll 
BUtgående handlingar 
B 1Utgående diarieförda handlingar 
CDiarier 
C 1Diarier med register 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E 1Inkomna diarieförda handlingar 
E 2Ansökningar för och redovisningar av studieförbundens verksamhet för handikappadeSerien i kartong.

Här även protokoll och beslut angående studieförbundens verksamhet för handikappade.

Serien avslutad.

Underlag för statsbidrag.
 
E 3Ansökningar till tolkutbildning för vuxendöva 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F 1Pedagogiskt utvecklingsarbete för vuxna handikappade inom folkbildningsområdet, FUVUXSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 2Verksamhet avseende tolkutbildningSerien i kartong.

Fr.o.m. 1991-07-01 se Tolkinstitutet.

Serien avslutad.
 
F 3Verksamhet avseende lättlästa böcker (LL-böcker) 
F 3 AVerksamhet avseende LL-böcker (lättlästa böcker)Serien i kartong.

Serien avslutad.

Fr.o.m. 1988-07-01 har verksamheten överförts till Stiftelsen för nyhetsinformation och litteratur, LL-stiftelsen.
 
F 3 BLL-böcker (lättlästa böcker)Serien i kartong.

Alfabetisk ordning efter författarnamn.

Böckerna utformade och utgivna med stöd av handikappenheten.

Teknisk förteckning se appendix 219, ljudband.

Serien avslutad.

1988--.
Se LL-stiftelsen, stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.