Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Svea hovrätt Vattenöverdomstolen Huvudarkivet

Svea Hovrätt

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420422/05
Omfång
44,2 Hyllmeter 
Datering
19191998(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Svea hovrätt (1614)
Kategori: Statlig myndighet. Hovrätter 1614-

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning

över

SVEA HOVRÄTT, VATTENÖVERDOMSTOLEN


Metta Brundin

Oktober 1981
Inledning (äldre form)Svea Hovrätt, Vattenöverdomstolen

Inledning

Vattenlagen (VL) trädde i kraft den 1 januari 1919. Enligt 11 kap. 1 VL är Svea hovrätt i viss sammansättning överdomstol i vattenmål (vattenöverdomstol). Från början utövades hovrättens verksamhet som vattenöverdomstol av en hovrättsavdelning (avd. VIII) som i egenskap av allmän avdelning även handlade andra mål.
Vattenmålen numrerades inte särskilt.

Den 1 juli 1955 ägde en viss omorganisation rum (SFS 1955:436). Vissa serier har avslutats och påbörjats vid detta datum, och hädanefter numreras vattenmålen särskilt.

Under tiden 1 januari 1956 till 31 december 1975 utövades hovrättens verksamhet som vattenöverdomstol av två särskilda avdelningar (avd. I och II). Från och med 1976 utgörs vattenöverdomstolen av en enda avdelning.

I arkivet ingår fiskevärderingsmål. Enligt lag om ändring i 1950 års lag om ersättning för mistad fiskerätt m.m. (SFS 1957:687) skall talan mot fiske- värderingsnämnds dom och beslut, som meddelats i mål som avgjorts efter ikraftträdandet av 1957 års lag (den 31 december 1957) fullföljas till hovrätt. Enligt beslut den 20 januari 1959 åligger det vattenöverdomstolen att handlägga mål som fullföljts till Svea hovrätt från under denna lydande fiskevärderingsnämnder (se SFS 1957:688). Målen är särskilt numrerade.

Akter från Va-nämndsmål utgör en särskild serie (F 2). Statens Va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (SFS 1970:244).

Förteckningsplanen ansluter till den av riksarkivet den 9 november 1963 fastställda förteckningsplanen för vattendomstolarnas arkiv.

Stockholm den 27 oktober 1981

Metta Brundin

Vattenöverdomstolens arkiv slutlevererat oktober 2018. /Åsa Broström

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2018-11-29 14:44:36