Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Halmstads kyrkoarkiv (Skåne)

 Kartor / ritningar (18 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A00480Skiss öfver elektrisk belysningsanordning i Halmstads prästgård i Skåne. 
A00481Halmstad prästgård Axelvold Värmeledningsanläggning. Varmvattenberedning. Hydroforanläggning samt sanitär inredning.1926 
A02831Karta öfver alla ägorne till nr 2 1/4 dels mantal Halmstads kyrkoby uti Luggude härad och Malmöhus län.1796 – 1799Inägorna avmätta av Klerck. Utägorna avmätta och alla ägor i enskifte av Hallbäck, kopia med nyordningar antecknade av Fougestdt. 
A02833Utdrag av karta öfver alla ägorne till Halmsta by uti Malmöhus län Rönnebergs och Luggude härader samt Halmsta socken.1796 – 1799Kopia 1944 
A02834(Textförslag) Halmstads kyrka under Kung Carl XV:s regering uppbyggd åren 1862 - 1863 af A: Berg von Linde 
A02835Ritning till rundbågsfönster 
A02836Ritning till rundbågsfönster 
A02837Copia af Halmstad gamla kyrka; Passade af Södra sidan (samt p??k) 
A02838Ritning å Halmstad kyrka uti Luggude härad och Malmöhus län (Plan, fasader och sektioner) Patroni förra förslag. 
A02839Ritning öfver en ny kyrko-byggnad, för Halmstads församling, I Luggude härad och Malmöhus län, Inrömmer 500m personer patroni sednare förslag. 
A02842Förslags-ritning till ny kyrkobyggnad för Halmstads församling i Luggude härad och Malmöhus län.1861Gillad 24/8 1861. 
A02843Ritning till orgel.Jfr A 2844 
A02844Ritning till orgelfasad uti Halmstads kyrka.1878Gillad den 7/6 1878 
A02845Projekte-ritning till ett Skolhus i Halmstad. 
A02846Ritning till Skolbyggnad1900Uppvisad för folkskoleinspektör 6/6 1900 
A02847Till Lönebostället Halmsta by (Ekonomibyggnad) 
E00608Karta öfver enskifande ägorne till prest gårdshemmanet nr 4 uti Halmstads kyrkoby, af Rönnebergs och Luggude härader och Malmöhus höfdingedöme, från byalaget utbrutne.1827 
A02840 - A02841A 2840 pl 1. Ritning öfver tillbyggnad af Halmstads församlings kyrka, i Malmöhus län. A 2841. Genomskärning af Halmstads församlings kyrka, i Malmöhus län.1859