Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Ingen titel

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

 Volymer (27 st)

ReferenskodAnmärkning 
A 1aAachen, von
Aaronius
Abaisi
Abel
Abelin
Abensur
Aberutski (se Brev till kanslipresident von Ehrenheim)
Ablonita
Abraham
Abrahamsdotter
Abrahamsson
Abram
Abt
Abten
Acharius
Achrenius (Se Armén, civilstat: Präster)
Achtschilling (Se även Ehrenberg)
Ackerbaum
Ackerfelt
Ackern
Ackerstab, Ackerstass
Acquileya
Acrelius (Se även volym A1b, nedan)
Acrinius
Adalay
Adam
Adamkovitz
Adde
Adelberg (Se Flottan, meritförteckning och ansökningar)
Adelborg (Se Sköldebrevsamlingen)
Adelcrantz
Adelhaugz, Adelhaupz
Adelheim
Adelhielm
Adelhielm - Bergmark
Adelin (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Adeling (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Adelkrantz
Adelsköld
Adelstjerna
Adelsvärd
Aderkas
Adler
 
A 1bAcrelius (Överflyttad till Justiterevisionens akter, 20/10 1780) 
A 1cAdelstjerna, Nils (En bunden volym) 
A 2Adelbaum
Adlerberg
Adlerbeth
Adlerbielke
Adlerborg
Adlerbrandt
Adlercrautz
Adlercreutz
Adlercrona
 
A 3Adlerfelt
Adlerflycht
Adlerheim
Adlerhielm
Adlerhoff
Adlerklo
Adlermark
Adler Salvius
 
A 4Adlersköld
Adlersparre
Adlerstam
Adlerstedt
 
A 5Adlersten 
A 6Adlerstierna
Adlerstolpe
Adlerstråle
Adlerström
Adlervald
Adriaensson
Adrian (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Adriantz
Aeimelaeus
Afflech
Afzelius
Agander
Agardh
Agerholtz
Agerlin
Agerthin
Aggelin
Agnell
Agraeus
Agrelius
Agrell
Agricola
Agriconius
Aguilar
Ahl
Ahlandt
Ahlberg
Ahlbom
Ahlborg
Ahlebom
Ahlefelt
Ahlegren, Alegren, Allegren
Ahlehielm
Ahleqvist
Ahlfort
 
A 7Ahlgren
Ahlgrund
Ahll
Ahlman
Ahlqvist
Ahlroos (Se Auditörer m.fl. ansökningar och meritförteckning)
Ahlroth
Ahlsing (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Ahlstedt
Ahlstrand
Ahlström
Ahlöf, Ahllöf
Ahnen
Ahnfelt
Ahnger (Överförd till volym A 14 a - Anger, Ahnger)
Ahock (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Ahus
Aimelaus (Se även Aeimelaus)
Ahirth (Se Brev till kanslipresident von Ehrenheim)
Aken
Akenstierna
Akeren, von (Se Ackeren, von, volym A 1 a)
Akrel, Akrell
 
A 8 aAlan, Allan (Se Alanus)
Alander
Alanus, Allan, Allani, Allanus)
Alard
Alavoine, Alaroine
Albedyhl (Se d´Albedyhl, volym D 2)
Albendeel (Se d´Albedyhl, volym D 2)
Alberg
Alberti
Albin
Albini
Albinus
Albogius
Albom, Allbom
Albrecht (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Albrechtsson
Albäck
Alders
Alebeck
Alegre
Alenius
Alexandersson
Alflech (Se Afflech)
Alftan
Alfwar
Alfving
Alhem
Alin
Alleman
Allen
Allert, Alert
Allgurén
Allman
 
A 8 bAlm
Almasy
Almfelt
Almgren
Almqvist
Almroth (Se Armén, Fältskärers meritförteckning och ansökningar)
Almström
Alnander
Alnord (Se Änkedrottningens lifregemente (N.8) W.R.)
Alopaeus
Alphusius
Alrutz (Se Regementsläkares meritförteckning)
Alsbeck
Alsbäck
Alsing, Ahlsing (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Alstad
Alstadius
Alstedt
Alstrin
 
A 9Alström
Alströmer
Altan (Se Armén, civilstat: Prästers meritförteckning och ansökningar)
Altéen
Alten, von
Altenbeck
Altenbugheim, von
Altensleben
Altin
Ambach
Ambjörnsson
Améen
Amelberg
Amelgren, Ammelgren (Se Amelberg)
Ameling
Amelung (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Amferd, Amphert (Se Armén, civilstat: Fältskärares meritförteckning och ansökningar)
Amia
Aminga
 
A 10Aminoff
 
A 11 aAmmers
Ammondt, Ammont (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Ammurin
Amnelius
Amnell
Amneus
Amnorin
Amphert, Amferd (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Amundsson, Anundsson
Anastasius
Anberg
Anckar, Ancker
Anckarcrantz
Anckarcreutz (Se Flottan, Göteborgska eskadern, 1715)
Anckarcrona, Anckarkrona
Anckarfelt
Anckarfjell
Anckarfly
Anckargrip
 
A 11 bAnckarheim
Anckarhielm
Anckarkloo
Ackarlin
Anckarloo
Anckarsköld
Anckarsparre (Se även Flottan, meritförteckning och ansökningar)
Anckarspetz
Anckarstjerna
Anckarstråle
 
A 12Anckarström 
A 13Anckarström, Jacob Johan d.ä. (Överflyttad till Justitierevisionens akter, 11/2 1788) 
A 14 aAnckarsvärd
Anckelman
And (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Andeflycht
Anderin
Andersdotter
Andersén
Andersin
Andersson, von, Anderson
Andman
Andreae (Se Armén, civilstat: Prästers meritförteckning m.m)
Andrée
Andrion
Anfeldt
Angelberg
Angelén
Angell (Se Armén, meritförteckning och ansökningar, se även Sköldebrevssamlingen)
Angelstadius
Anger
Angerman (Angermannus brev flyttade till Sigfrid Henrikssons brevväxling)
Angerstein
Angnelin
Anhalt (Flyttad till Acta Historica)
Anjou
Annerstedt
 
A 14 bAnrep 
A 15Antell
Antenflycht
Anthelius
Anthelia
Anthonard
Antivari
Antonini
Antonius, Antoni, Anthoni, Antonii
Antonsson, Anthonisson (Se Auditörer m.fl. anställnings- och meritförteckning)
Anzenius
Apelberg
Apelblad
Apelbom
Apelgren
Apell
Apelman (Se Appelman)
Apelroth, Apelroot (Se Appelroth)
Apiarie
Apiarius
Apolloff (Se Appolloff)
Appelberg (Se ansökan om adelskap)
Appelblad (Se Apelblad)
Appelbom
Appolloff
 
A 16Appelgren
Appelhielm (Se adelskap)
Appelius
Appelman (Adlad Appelhielm)
Appelqvist
Appelroth
Appelstubbe
Appeltofft
Appolloff (Se Appolloff, volym A 15, ovan)
Aquilon (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Arbien
Arbin
Arbman
Arboville, d´Arboville
Arcenholtz
Arctander
Arctman
 
A 17Arelius
Arell
Aren (Se även Ahren)
Arenander
Arenberg (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Arends
Arendt
Arenfelt
Arenhem
Arenhielm
Arenholtz
Arenius
Arensbeckius
Arensburg (Se även Leijonadler)
Arenschildt, Arensköld
Arensdorff, Arenstorff
Arensen
Arensköld (Se även Arenschildt; Bremensia volym 53; Diverse personers skrivelser)
Arenten
Arentz
Arentzen
Arfvedsson, Arfvidsson, Arfwedsen (Se även Arvidsson)
Argillander
Arhen
Arhusiander (Se Armén, Fältskärers meritförteckning och ansökningar)
Arhusius
Arll
Arlt
Arvidsson
 
A 18Armfelt 
A 19 aArmlod
Armsköld
Arnander
Arnberg
Arndt
Arnéer
Arnell
Arnerus
Arnim, Arnimb
Arnold
Arnqvist
Arnsberch
Arnshusen
Arnsteiner
Aronsson
Arosell
Arosenius
Aroseus
Arosin
Arosius
Arpenbeck
Arrhén von, Kapfelmann
Arrhén, Arrhenius
Arsenius
Arvelius
Arvicander
Arvidsson (Se även volym A 17, Arvidsson, ovan)
Aschan
Aschanaeus, Aschanei, Aschanius
 
A 19 bAscheberg, Aschenberg 
A 20Aschenborg (Se även von Böhnen)
Aschlin
Aschling
Ascke (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Askberg (Se Armén, Fältskärers meritförteckning och ansökningar)
Askbom
Askegren, Askergren
Askelöf
Askenborg (Skall vara Aschenborn)
Askergren
Askman
Asmus
Asp
Aspegren
Aspelin
Aspelind
Aspelund
Aspendahl
Aspern
Asperoth
Aspholm
Asping (Se Flottan, meritförteckning och ansökningar)
Asplind (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Aspling
Aspman
 
A 21Assarsson, Assersson
Asseburg, von der Asseburg
Asserie
Assersson
Assur
Assweden, von
Asswegen
Assveri
Asten, von
Aston, Asthon
Astréen
Atterberg
Aubert
Aubiquorie, d´Aubiquorie
Auerbach, Auerback, Auersbach
Augustin
Augustinsson
Aulaevill
Aulén, Auléen
Aulin, Aulinus
Auréen
Aurelius
Aurell
Aurenius
Aurimontanus
Aurin
Aurivillius
Auselius
Ausén, Auséen
Austén
Austrel
Austrelius
Ausås socken (Se A, volym 1, serie II, nedan)
Avelan
Aveleen
Aveman
Avén
Avenarius
Averdanck
Averdick (Se Armén, meritförteckning och ansökningar)
Averhoff
Axberg (Se oresolverade utslagshandlingar, 27/3 1762; se även volym L 11 a (Lejonhuvud) inspektör Axberg)
Axehiälm
Axelius
Axelsson
Axing
Axt