bild
Serie

Tacksägelser över döda

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Serien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt pastors beslut dec. 1949. Undantag göres för 1919-1922.

Serien avslutad.


 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11919 – 1922Inbunden