Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets handlingar


Serien i arkivbox om ej annat anges.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ÖLA/11057/K IV c/81918 – 1921Liggare över lärarpersonal i Hallen och Marby. 
11887 – 1947Innehåller bl.a. förteckning över dövstumma skolbarn 1901 - 1924. 
21900 – 1940Skolreglementen 1900 - 1924,
ansökningshandlingar, tjänstgöringsbetyg 1900 - 1940.
 
31901 – 1940Formulär för uppgifter om folkundervisningen 1901-1914,
undervisningsstatistik 1915-1940.
 
41901 – 1940Folkskollärarnas pensionsinrättning samt änke- och pupillkassan 1901-1919,
småskollärarnas ålderdomsunderstödsanstalt 1901-1919,
statsbidragshandlingar 1901-1940.
 
51914 – 1938Liggare för Marby församling 1914-1938,
arbetsjournal för skolkök 1931.
 
61934 – 1935Inb. Dagbok med examenskatalog.