Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Församlingsböcker på lösblad

S:t Mikaels kyrkoarkiv

Serien, som omfattar perioden 1989 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Serien avslutad.

 Volymer (41 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Adjunkten - Anden.
Info/
 
2Arkitekten - Bergskammen.
Info/
 
3Berguven - Björkgården 1.
Info/
 
4Björkgården 4 - Borgen.
Info/
 
5Borstbindaren - Byggmästaren 30.
Info/
 
6Byggmästaren 31 - Bäcken 40.
Info/
 
7Bäcken 41 - Bäckgården 1, födda t.o.m. 1962.
Info/
 
8Bäckgården 1, födda fr.o.m. 1963 - Bäckgården 2.
Info/
 
9Bäckgården 3 - Bäckgården 4, födda t.o.m. 1953.
Info/
 
10Bäckgården 4, födda fr.o.m. 1954 - Bäckgården 5.
Info/
 
11Bäckgården 7 - Bäckgården 9, födda t.o.m. 1955.
Info/
 
12Bäckgården 9, födda fr.o.m. 1956 - Docenten 16.
Info/
 
13Docenten 17 - Fjäderholmen 2, födda t.o.m. 1949.
Info/
 
14Fjäderholmen 2, födda fr.o.m. 1950 - Fjäderholmen 3.
Info/
 
15Fogden - Grundläggaren 21.
Info/
 
16Grundläggaren 22 - Haren.
Info/
 
17Hjälmen - Jägmästaren 7.
Info/
 
18Jägmästaren 8 - Krongården 2, födda t.o.m. 1946.
Info/
 
19Krongården 2, födda fr.o.m. 1947 - Krongården 3, födda t.o.m. 1956.
Info/
 
20Krongården 3, födda fr.o.m. 1957 - Krongården 4, födda t.o.m. 1960.
Info/
 
21Krongården 4, födda fr.o.m. 1961 - Krongården 5, födda t.o.m. 1966.
Info/
 
22Krongården 5, födda fr.o.m. 1967 - Laboratorn 39.
Info/
 
23Laboratorn 40 - Lövgården 1, födda t.o.m. 1944.
Info/
 
24Lövgården 1, födda fr.o.m. 1945.
Info/
 
25Magistern - Myrstuguberget 4, födda t.o.m. 1961.
Info/
 
26Myrstuguberget 4, födda fr.o.m. 1962 - Myrstuguberget 7.
Info/
 
27Myrstuguberget 8 - Nyckeln.
Info/
 
28Odalmannen - Ormen Långe 5, födda t.o.m. 1956.
Info/
 
29Ormen Långe 5, födda fr.o.m. 1957 - Ormen Långe 7, födda t.o.m. 1959.
Info/
 
30Ormen Långe 7, födda fr.o.m. 1960 - Pilfinken.
Info/
 
31Pilgården - Sidensvansen.
Info/
 
32Skansen - Slänten 15.
Info/
 
33Slänten 16 - Såningsmannen 44.
Info/
 
34Såningsmannen 45 - Ugglan.
Info/
 
35Utsälje - Vävstolen 8.
Info/
 
36Vävstolen 9 - Ängsgården 2, födda t.o.m. 1939.
Info/
 
37Ängsgården 2, födda fr.o.m. 1940 - Ängsgården 3, födda t.o.m. 1955.
Info/
 
38Ängsgården 3, födda fr.o.m. 1956 - Ängsgården 4.
Info/
 
39Ängsgården 6 - Ängsgården 7, födda t.o.m. 1945.
Info/
 
40Ängsgården 7, födda fr.o.m. 1946 - Ängsgården 8, födda t.o.m. 1948.
Info/
 
41Ängsgården 8, födda fr.o.m. 1949 - Ödlan. På församlingen skrivna. Utan känt hemvist.
Info/