Måndag den 16 december kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Församlingsböcker på lösblad

S:t Mikaels kyrkoarkiv

Serien, som omfattar perioden 1989 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Serien avslutad.

 Volymer (41 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Adjunkten - Anden. 
2Arkitekten - Bergskammen. 
3Berguven - Björkgården 1. 
4Björkgården 4 - Borgen. 
5Borstbindaren - Byggmästaren 30. 
6Byggmästaren 31 - Bäcken 40. 
7Bäcken 41 - Bäckgården 1, födda t.o.m. 1962. 
8Bäckgården 1, födda fr.o.m. 1963 - Bäckgården 2. 
9Bäckgården 3 - Bäckgården 4, födda t.o.m. 1953. 
10Bäckgården 4, födda fr.o.m. 1954 - Bäckgården 5. 
11Bäckgården 7 - Bäckgården 9, födda t.o.m. 1955. 
12Bäckgården 9, födda fr.o.m. 1956 - Docenten 16. 
13Docenten 17 - Fjäderholmen 2, födda t.o.m. 1949. 
14Fjäderholmen 2, födda fr.o.m. 1950 - Fjäderholmen 3. 
15Fogden - Grundläggaren 21. 
16Grundläggaren 22 - Haren. 
17Hjälmen - Jägmästaren 7. 
18Jägmästaren 8 - Krongården 2, födda t.o.m. 1946. 
19Krongården 2, födda fr.o.m. 1947 - Krongården 3, födda t.o.m. 1956. 
20Krongården 3, födda fr.o.m. 1957 - Krongården 4, födda t.o.m. 1960. 
21Krongården 4, födda fr.o.m. 1961 - Krongården 5, födda t.o.m. 1966. 
22Krongården 5, födda fr.o.m. 1967 - Laboratorn 39. 
23Laboratorn 40 - Lövgården 1, födda t.o.m. 1944. 
24Lövgården 1, födda fr.o.m. 1945. 
25Magistern - Myrstuguberget 4, födda t.o.m. 1961. 
26Myrstuguberget 4, födda fr.o.m. 1962 - Myrstuguberget 7. 
27Myrstuguberget 8 - Nyckeln. 
28Odalmannen - Ormen Långe 5, födda t.o.m. 1956. 
29Ormen Långe 5, födda fr.o.m. 1957 - Ormen Långe 7, födda t.o.m. 1959. 
30Ormen Långe 7, födda fr.o.m. 1960 - Pilfinken. 
31Pilgården - Sidensvansen. 
32Skansen - Slänten 15. 
33Slänten 16 - Såningsmannen 44. 
34Såningsmannen 45 - Ugglan. 
35Utsälje - Vävstolen 8. 
36Vävstolen 9 - Ängsgården 2, födda t.o.m. 1939. 
37Ängsgården 2, födda fr.o.m. 1940 - Ängsgården 3, födda t.o.m. 1955. 
38Ängsgården 3, födda fr.o.m. 1956 - Ängsgården 4. 
39Ängsgården 6 - Ängsgården 7, födda t.o.m. 1945. 
40Ängsgården 7, födda fr.o.m. 1946 - Ängsgården 8, födda t.o.m. 1948. 
41Ängsgården 8, födda fr.o.m. 1949 - Ödlan. På församlingen skrivna. Utan känt hemvist.