bild
Serie

Röstlängder för riksdagsmannaval

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Förekommer ej.