bild
Serie

Koncept till fullmakter för präster och lärare

Domkapitlets i Härnösand arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11869 – 1920Häri ingår förteckning över av Kungliga Majestäts utnämnda präster 1891--1915.

För tiden efter 1920 se serie B I.