bild
Serie

Landskontorets annotations- och anordningsannotationsböcker

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/E VII a
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/V3cZf0hXhaQnUpRzj3HgV1
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser landskontorets anordningsannotationsböcker (utgiftsböcker) 1719-1837, anno- tationsböcker (uppbördsböcker) 1704-1797, annotationsböcker över landtränteriuppbörden 1817-1908. Häri även Västernorrlands läns skattningskontributionsräken- skaper för år 1715.
För anordningsböcker, se serie VII b.
Annotationsböckerna tillkom för att bokföra fogdarnas inbetal- ningar.
Före år 1884 är annotationsböck- erna kronologiskt uppställda. Därefter är dessa ämnesupp- ställda.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-9 lev. 1913, vol.
10-12 lev. 19430310, vol. 13-23 lev. 102a/1974, vol. 24 lev. 76/ 1984.