bild
Arkiv

Åtvid


Pastorat: -1973 eget, 1974- Åtvid, Björsäter, Yxnerum, Grebo och Värna.
Härad: Bankekind, före 1888 Bankekind och Kinda.

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
AIHusförhörslängder..... – ....AI:5-23,42-47 med ortregister AI:7,8,10,12 o.s.v. till AI:24 Alserums- och Örsäters rote AI:6,9,11,13 o.s.v. till AI:25 Österby- och Närstads rote AI:26,30,34,38,42,46 Alserums rote AI:27,31,35,39,43,46 Örsäters rote AI:28,32,36,40,44,47 Österby rote AI:29,33,37,41,45,47 Närstads rote 
AII-SCBUtdrag ur församlingsböcker 
BIInflyttningslängder 
BIIUtflyttningslängder 
CFödelse- och dopböcker..... – .... 
C-SCBUtdrag ur födelseböcker 
DIKonfirmationsböcker 
DIIKommunionböcker 
ELysnings- och vigselböcker..... – .... 
E-SCBUtdrag ur vigselböcker 
FDöd- och begravningsböcker..... – .... 
F-SCBUtdrag ur dödböcker 
GAndra befintliga längder 
GIStatistiska tabeller 
GIaEmigranter befolkningsstatistik 
ISkrivelser från Kungl Maj:t. m fl. 
KISockenstämmoprotokoll m.m. 
LIRäkenskaper för kyrka..... – .... 
LIIIRäkenskaper för fattigvård 
NIVisitations- o inspektionsprot m bil 
NIIIInventarie- och arkivförteckningar