bild
Serie

Slutrapport: Södra skånska regementets omstrukturering och avveckling

Södra skånska infanteriregementet

1997 Ingår i B 1: 1.