bild
Serie

Lagfartsböcker

Kinda häradsrätts arkiv

Serien inbunden. Upplagda 1875.

 Volymer (9 st)

ReferenskodAnmärkning 
1I. Södra Kinda.
Info/
 
2II. Mellersta Kinda.
Info/
 
3III. Norra Kinda.
Info/
 
4IV, Kinda, supplement.
Info/
 
5V. Kinda, supplement.
Info/
 
6VI. Kinda, supplement.
Info/
 
7VII. Södra Kinda.
Info/
 
8VIII. Mellersta Kinda.
Info/
 
9IX. Norra Kinda.

Se vidare Inskrivningsdomarens arkiv, serie C I.
Info/