bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara

Åtvids kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.