bild
Serie

Skrivelser och resolutioner

Vanstads kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/13440/K I/11686Kopia av drottningens fadderbrev till ständerna och Kungl. Maj:ts resolution på prästebesvär. 
11842 – 1917Arkivkartong. Journaler över
kungörelser 1842-1849, 1852-1856.
Kungörelser 1845-1864, spridda år.
Utslag 1859-1917, spridda år. Koncept till utgående skrivelser 1875-1880.