bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen (fr o m 1991-07-01)

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län

Serien i arkivkartong.
Serien gallras med stöd av RA-MS gallringsbeslut 1997:65. För bilagor till dopboken en gallringsfrist om 20 år och för övriga bilagor 5 år. I utlandet utfärdade handlingar och handlingar från andra samfund skall undantas från gallring.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11991 – 1997Dop- och vigselblanketter Häri även begravningsblanketter 
- [H0001]1998 – 1999Dopblanketter
Se Ytterlännäs H X:2
 
- [H0002]1998 – 1999Vigselblanketter
Se Ytterlännäs H X:3
 
- [H0003]1998 – 1999Begravningsblanketter
Se Ytterlännäs H X:4
 
- [H0004]1998 – 1999Inaviseringar
Se Ytterlännäs H X: 5
 
- [H0005]1999Konfirmationsblanketter
Se Ytterlännäs H X:3

Serien avslutad