bild
Serie

Handlingar angående slutlig skatt

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av SFS 1954:115 med en gallringsfrist av 5 år etfer uppbördsårets utgång.