bild
Serie

Skolrådshandlingar

Lovö kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1532/O II/71927Ansökningshandlingar till lärartjänst. 
11724 – 1864Handlingar angående Drottningsholms skola. Innehåller bl.a. inskrivningslängder och elevförteckningar 1810-1862. 
Se: SE/SSA/1532/A I/21728 – 1762Längd över Drottningholms skolbarn 1728, 1762. 
21878 – 1892Skolrådshandlingar spridda år. 
31878 – 1947Skolrådshandlingar, spridda år samt odat.
Skolreglemente 1878.
Kungshatts skolhustomt (ritning) 1901.
Handlingar rörande skolbygget med ritningar 1907.
Depositionshandlingar 1904.
Resolution angåendeupplåtelse av skolhustomt 1907.
Handlingar rörande skolbiblioteket 1912-1936.
Övriga skolrådshandlingar 1904-1947 (spridda år). Ansökningshandlingar m.m. koncept om stadsbidrag till avlöning av lärare 1925-1937.
 
41900 – 1935Undervisningsstatistik.