Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Skolrådshandlingar

Lovö kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1532/O II/71927Ansökningshandlingar till lärartjänst. 
11724 – 1864Handlingar angående Drottningsholms skola. Innehåller bl.a. inskrivningslängder och elevförteckningar 1810-1862. 
Se: SE/SSA/1532/A I/21728 – 1762Längd över Drottningholms skolbarn 1728, 1762. 
21878 – 1892Skolrådshandlingar spridda år. 
31878 – 1947Skolrådshandlingar, spridda år samt odat.
Skolreglemente 1878.
Kungshatts skolhustomt (ritning) 1901.
Handlingar rörande skolbygget med ritningar 1907.
Depositionshandlingar 1904.
Resolution angåendeupplåtelse av skolhustomt 1907.
Handlingar rörande skolbiblioteket 1912-1936.
Övriga skolrådshandlingar 1904-1947 (spridda år). Ansökningshandlingar m.m. koncept om stadsbidrag till avlöning av lärare 1925-1937.
 
41900 – 1935Undervisningsstatistik.