bild
Serie

Protokoll vid syner och värderingar

Ale häradsrätts arkiv

SERIEN i BUNT

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/11151/F II a/101807Besiktning, 1807 1/5, av Låcktorp Mellangården i Ale-Skövde socken efter brand. 
Se: SE/GLA/11151/F II a/121825Syneprotokoll, 1825 15/6, för Bräcke Frälsegården i Kilanda socken. 
- [H0001]1658 – 1860Ingår i domböckerna, serie A I a, för respektive år
 
- [H0002]1698Ingår i Vättle häradsrätt A III a: 1.Kvarnsyn. 
11756 – 1830Spridda år. Häri även protokoll över belöningar för odjurs dödande.