För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Karta/ritning

[Färnebo socken, Värmlands län. Storbro och Kalhyttan. 1686.]

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

Bilaga till "Deduction om sakssens beskaffenheet kyrkioheerden i Philippstad magister Simon Skragge och bårgaren dhersammastädes sieur Anders Gadd emellan. - Lit. G. M:ster Simon Skragges documenter och förklaringar öfver råd... Gaddz besvär".