Just nu går det inte att beställa arkivmaterial till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

Övriga handlingar

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11774 – 1908Diverse skrivelser 1774-1851.
Handlingar angående brandskador och på ett obekant sätt avlidna m fl handlingar 1842-1852.
Bok angående avgifter vid begravningar 1875-1908.
Skrivelser till och från präster 1884-1903.
Handlingar angående insamling till drabbade av brand i Ålesund 1904.
 
21867 – 1915Handlingar angående Ljusnarsbergs sjukhus 1867-1886.
Föreningen Ljusnarsbergs sjukhems protokoll 1904-1915, protokoll för styrelsen 1904-1915.
 
31902 – 1942Föreningen Ljusnarsbergs sjukhems handlingar angående Bazaren 14/2 1902 , handlingar 1902-1916, medlemsförteckning 1903-1911, revisionsberättelser 1904-1911.
Ljusnarsbergs sjukhems (Lilla sjukhemmet) sjukjournal1918-1942, årsredogörelser 1928-1942, kassaböcker 1941-1942.
 
41904 – 1935Ljusnarsbergs Epidemisjukhus´ räkenskaper 1904.
Ljusnarsbergs sjukstugas räkenskaper 1905.
Föreningen Ljusnarsbergs sjukhems kassabok 1903-1917.
Ljusnarsbergs sjukhems "avräkning" 1917, "kassa konto" 1918-1922 och räkenskaper 1929-1935.
 
51904 – 1912Föreningen Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
61913 – 1925Ljusnarsbergs sjukhem. Sjukjournal 1916-1925. Verifikationer 1913-1919. 
71920 – 1923Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
81924 – 1927Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
91928 – 1933Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
101934 – 1938Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
111939 – 1942Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer 1939-1942 och brevbok angående mediciner 1940-1942. 
121926 – 1937Ljusnarsbergs sjukhems diarium. 
131937 – 1942Ljusnarsbergs sjukhems diarium. 
141920 – 1977Handlingar angående gåvor till behjärtansvärda ändamål 1920-1958.
Redovisningsbok angående Svenska kyrkans offervecka 1922.
Basttjärnskommitténs handlingar 1938-1939.
Kassabok för diverse kassor 1940-1943.
Kassabok och verifikationer för de De Gamles Dag 1948-1977.
 
151936 – 1968Gudstjänstböcker, Ljusnarsberg och Hörken. 
161963 – 1976Gudstjänstböcker. 
171986 – 1989Gudstjänstböcker. Hörken 
181979 – 1982Gudstjänstböcker. 
191983 – 1993Gudstjänstböcker.