Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Övriga handlingar

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11774 – 1908Diverse skrivelser 1774-1851.
Handlingar angående brandskador och på ett obekant sätt avlidna m fl handlingar 1842-1852.
Bok angående avgifter vid begravningar 1875-1908.
Skrivelser till och från präster 1884-1903.
Handlingar angående insamling till drabbade av brand i Ålesund 1904.
 
21867 – 1915Handlingar angående Ljusnarsbergs sjukhus 1867-1886.
Föreningen Ljusnarsbergs sjukhems protokoll 1904-1915, protokoll för styrelsen 1904-1915.
 
31902 – 1942Föreningen Ljusnarsbergs sjukhems handlingar angående Bazaren 14/2 1902 , handlingar 1902-1916, medlemsförteckning 1903-1911, revisionsberättelser 1904-1911.
Ljusnarsbergs sjukhems (Lilla sjukhemmet) sjukjournal1918-1942, årsredogörelser 1928-1942, kassaböcker 1941-1942.
 
41904 – 1935Ljusnarsbergs Epidemisjukhus´ räkenskaper 1904.
Ljusnarsbergs sjukstugas räkenskaper 1905.
Föreningen Ljusnarsbergs sjukhems kassabok 1903-1917.
Ljusnarsbergs sjukhems "avräkning" 1917, "kassa konto" 1918-1922 och räkenskaper 1929-1935.
 
51904 – 1912Föreningen Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
61913 – 1925Ljusnarsbergs sjukhem. Sjukjournal 1916-1925. Verifikationer 1913-1919. 
71920 – 1923Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
81924 – 1927Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
91928 – 1933Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
101934 – 1938Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer. 
111939 – 1942Ljusnarsbergs sjukhems verifikationer 1939-1942 och brevbok angående mediciner 1940-1942. 
121926 – 1937Ljusnarsbergs sjukhems diarium. 
131937 – 1942Ljusnarsbergs sjukhems diarium. 
141920 – 1977Handlingar angående gåvor till behjärtansvärda ändamål 1920-1958.
Redovisningsbok angående Svenska kyrkans offervecka 1922.
Basttjärnskommitténs handlingar 1938-1939.
Kassabok för diverse kassor 1940-1943.
Kassabok och verifikationer för de De Gamles Dag 1948-1977.
 
151936 – 1968Gudstjänstböcker, Ljusnarsberg och Hörken. 
161963 – 1976Gudstjänstböcker. 
171986 – 1989Gudstjänstböcker. Hörken 
181979 – 1982Gudstjänstböcker. 
191983 – 1993Gudstjänstböcker.