bild
Serie

RÄNTERIETS RÄKENSKAPER

Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret