bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Borgviks kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13047/L I/11719Protokoll. 
11731 – 1797Protokoll. Häri även frågedagsprotokoll 1738, visitationsprotokoll 1735-1774, inventarieförteckningar 1782, avskrift av dom i lönetvist mellan kapellanerna i Nors pastorat och Borgviks församling 1772 samt series pastorum 1718-1900. 
21798 – 1821Protokoll. Häri även inventarieförteckningar 1806, 1819 och stoldelningslängd 1818. 
Se: SE/VA/13090/K I/41812Gällstämmoprotokoll. 
31821 – 1847Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1836, sundhetsnämndens protokoll 1834, inventarieförteckning 1823, avskrift av kungl. brev ang. patronatsrätt 1832 och avskrift av domboken ang. prästbostället Sparnäs jämte bevis för erlagd likvid för kronohemmanet Sparnäs 1756. 
Se: SE/VA/13163/K I/51828 – 1840Gällstämmoprotokoll. 
41834Kammarkollegii utslag i fattigvårdsmål. 
Se: SE/VA/13090/K I/51836Gällstämmoprotokoll. 
51847 – 1862Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1864, kyrkostämmoprotokoll 1863-1873 (varav 1865 och 1872 omf. past.). skolrådsprotokoll 1848-1868 och sundhetsnämndens protokoll 1853.