Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar ang församlingsgården

Älvsby kyrkoarkiv

 Volymer (125 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1956Ritningar (7 blad) ang ombyggnad av församlingsgård
Gunnar Andersson Ritkontor
Kvarligger i vol K III d:3
 
- [K0002]1975Anbudsritning, K2, ang Älvsbyns församlingsgård - grundplan och detaljer NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0003]1975Anbudsritning, K3, ang Älvsbyns församlingsgård - stomplan, takplan samt
detaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0004]1975Anbudsritning, K4, ang Älvsbyns församlingsgård - huvudsektion I
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0005]1975Anbudsritning, K5, ang Älvsbyns församlingsgård - huvudsektion II
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0006]1975Anbudsritning, K6, ang Älvsbyns församlingsgård - huvudsektion III
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0007]1975Anbudsritning, K7, ang Älvsbyns församlingsgård - köksentre med soprum NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0008]1975Anbudsritning, K8, ang Älvsbyns församlingsgård - fackverkstakstolar
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0009]1975Anbudsritning, K9, ang Älvsbyns församlingsgård - limträ
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0010]1975Anbudsritning, K 10, ang Älvsbyns församlingsgård - rensbrunn med lucka
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0011]1975Uppmätningsritning, 1, ang Älvsbyns församlingsgård - bottenplan och källarplan
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0012]1975Uppmätningsritning, 2, ang Älvsbyns församlingsgård - vån 1 tr och vindsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0013]1975Uppmätningsritning, 3, ang Älvsbyns församlingsgård - fasad mot väster och söder
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0014]1975Uppmätningsritning, 4, ang Älvsbyns församlingsgård - entrefasad och fasad mot norr
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0015]1975Uppmätningsritning, 5, ang Älvsbyns församlingsgård - sektioner
NAB
Kvarligger i vol O II;:9
 
- [K0016]1975Situationsplan, 10, ang Älvsbyns församlingsgård - del av stg 216,351 och 369
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0017]1975Anbudsritning, 11, ang Älvsbyns församlingsgård - källarplan och vån 1 tr
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0018]1975Anbudsritning, 12, ang Älvsbyns församlingsgård - bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0019]1975Anbudsritning, 13, ang Älvsbyns församlingsgård - sektioner
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0020]1975Anbudsritning, 14, ang Älvsbyns församlingsgård - fasad mot öster
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0021]1975Anbudsritning, 15, ang Älvsbyns församlingsgård - fasad mot väster
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0022]1975Anbudsritning, 16, ang Älvsbyns församlingsgård - fasad mot norr och söder NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0023]1975Anbudsritning, 21:1, ang Älvsbyns församlingsgård - väggdetaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0024]1975Anbudsritning, 31:1, ang Älvsbyns församlingsgård - fönsteruppställning i
detalj
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0025]1975Anbudsritning, 31:2, ang Älvsbyns församlingsgård - fönsterdetaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0026]1975Anbudsritning, 32:1, ang Älvsbyns församlingsgård - räcke till ramp, undertak
samt vy av befintligt andaktsrum
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0027]1975Anbudsritning, 32:2, ang Älvsbyns församlingsgård -
panelvägg för ventilation
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0028]1975Anbudsritning, 32:3, ang Älvsbyns församlingsgård - vikväggar
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0029]1975Anbudsritning, 39:1, ang Älvsbyns församlingsgård - dörruppställning
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0030]1975Anbudsritning, 39:2, ang Älvsbyns församlingsgård - dörrdetaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0031]1975Anbudsritning, 39:3, ang Älvsbyns församlingsgård - dörrdetaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0032]1975Anbudsritning, 39:4, ang Älvsbyns församlingsgård - dörrdetaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0033]1975Anbudsritning, 89:1, ang Älvsbyns församlingsgård - skåp och hyllinredning
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0034]1975Anbudsritning, 99:1, ang Älvsbyns församlingsgård - måttsättning
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0035]1975Anbudsritning, 99:2, ang Älvsbyns församlingsgård - räcke till kökstrappa
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0036]1975Anbudsritning, 59:01, ang Älvsbyns församlingsgård - situationsplan för värme
och sanitet
NAB
Kvarligger i vol O II:9
 
- [K0037]1975Anbudsritning, 60:1, ang Älvsbyns församlingsgård - situationsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0038]1975Anbudsritning, 63:1, ang Älvsbyns församlingsgård - belysning bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0039]1975Anbudsritning, 63:2, ang Älvsbyns församlingsgård - belysning vån 1 tr och
källarplan
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0040]1975Anbudsritning, 63:3, ang Älvsbyns församlingsgård - kraft och ventilation
källarplan
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0041]1975Anbudsritning, 63:4, ang Älvsbyns församlingsgård - kraft och belysning
bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0042]1975Anbudsritning, 64:1, ang Älvsbyns församlingsgård - teleteknisk anläggning
bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0043]1975Anbudsritning, 57:05, ang Älvsbyns församlingsgård - ventilation kopplingsschema
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0044]1975Anbudsritning, K4, ang Älvsbyns församlingsgård - huvudsektion I
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0045]1975Anbudsritning, K5, ang Älvsbyns församlingsgård - huvudsektion II
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0046]1975Anbudsritning, K6, ang Älvsbyns församlingsgård - huvudsektion III
NAB
Kvarligger i vol O II:10
 
- [K0047]1975Anbudsritning, 59:00, ang Älvsbyns församlingsgård - värme och sanitet
NAB
Kvarligger i vol O II:11
 
- [K0048]1975Anbudsritning, 59:01, ang Älvsbyns församlingsgård - situationsplan för värme
och sanitet
NAB
Kvarligger i vol O II:11
 
- [K0049]1975Anbudsritning, 59:02, ang Älvsbyns församlingsgård - värme och sanitet
NAB
Kvarligger i vol O II:11
 
- [K0050]1975Anbudsritning, 59:03, ang Älvsbyns församlingsgård - värme och sanitet i källarplan och sektioner
NAB
Kvarligger i vol O II:11
 
- [K0051]1975Anbudsritning, 59:04, ang Älvsbyns församlingsgård - värme och sanitet bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:11
 
- [K0052]1975Anbudsritning, 59:05, ang Älvsbyns församlingsgård - värme och sanitet bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:11
 
- [K0053]1975Anbudsritning, 59:06, ang Älvsbyns församlingsgård - värme och sanitet sektioner
NAB
Kvarligger i vol O II:11
 
- [K0054]1975Anbudsritning, 57:00, ang Älvsbyns församlingsgård - luftbehandling
NAB
Kvarligger i vol O II:12
 
- [K0055]1975Anbudsritning, 57:01, ang Älvsbyns församlingsgård - luftbehandling situationsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:12
 
- [K0056]1975Anbudsritning, 57:02, ang Älvsbyns församlingsgård - luftbehandling källarplan
och sektioner
NAB
Kvarligger i vol O II:12
 
- [K0057]1975Anbudsritning, 57:03, ang Älvsbyns församlingsgård - luftbehandling bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:12
 
- [K0058]1975Anbudsritning, 57:04, ang Älvsbyns församlingsgård - luftbehandling sektioner
NAB
Kvarligger i vol O II:12
 
- [K0059]1975Karta över stg 216 - utdrag ur stadsplan - för inmätning och avvägning
Kvarligger i vol O II:13
 
- [K0060]1976Ritning, G1, ang Älvsbyns församlingsgård - grundundersökning NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0061]1976Ritning, G2, ang Älvsbyns församlingsgård - grundundersökning borrprofiler
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0062]1976Ritning M1, ang Älvsbyns församlingsgård - inmätning och avvägning
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0063]1976Ritning, 1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad situationsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0064]1976Ritning, 2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0065]1976Ritning, 3, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, källarplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0066]1976Ritning, 4, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, sektion fasad
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0067]1976Ritning, 5, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, fasader
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0068]1976Ritning, 1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, situationsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0069]1976Ritning, 2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0070]1976Ritning, 3, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, källarplan
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0071]1976Ritning, 4, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, sektion fasad
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0072]1976Ritning, 5, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, fasader
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0073]1977Ritning, 21:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, väggtyper broräcke
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0074]1977Ritning, 31:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, fönsteruppställning väggdetaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0075]1977Ritning, 34:1, ang Älvsbyns församlingsgård, tillbyggnad,
trappa detaljer NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0076]1977Ritning, 39:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, dörruppställning
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0077]1977Ritning, 39:2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, dörrdetaljer 1-8
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0078]1977Ritning, 39:3, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, dörrdetaljer 9-16
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0079]1977Ritning, 39:4, ang Älvsbyns församlingshem - tillbyggnad, dörrdetaljer 17-27
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0080]1977Ritning, 39:5, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, branddörrar
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0081]1977Ritning, 79:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, inredning
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0082]1977Ritning, 79:2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, inredning detaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0083]1977Ritning, 79:10, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, öppenspis
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0084]1977Ritning, 99:1, ang Älvsbyns
församlingsgård - tillbyggnad,
måttsättning källarplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0085]1977Ritning, 99:2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, måttsättning bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0086]1977Ritning, 59:01, ang Älvsbyns församlingsgård - situationsplan sektioner sanitet
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0087]1977Ritning, 59:02, ang Älvsbyns församlingsgård - källarplan VS-anläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0088]1977Ritning, 59:03, ang Älvsbyns församlingsgård - bottenplan VS-anläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0089]1977Ritning, 57:02, ang Älvsbyns församlingsgård - källarplan luftbehandling
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0090]1977Ritning, 57:03, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, bottenplan luftbehandling
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0091]1977Ritning, E-60:01, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, situationsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0092]1977Ritning, K1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, källare grundplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0093]1977Ritning, K2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, källare grunddetaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0094]1977Ritning, K3, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, platta på mark och bjälklag
över källare
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0095]1977Ritning, K4, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, bjälklag över källare detaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0096]1977Ritning, K5, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, grunddetaljer platta på mark
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0097]1977Ritning, K6, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, stam- och takstolsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0098]1977Ritning, K7, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, avrinningsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0099]1977Ritning, K8, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, sektioner och takdetaljer entre
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0100]1977Ritning, K9, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, balkong
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0101]1977Ritning, K 10, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, fackverkstakstolar
NAB
Kvarligger i vol O II:14
 
- [K0102]1977Ritning, 21:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, väggtyper broräcke
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0103]1977Ritning, 31:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, fönsteruppställning väggdetaljer
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0104]1977Ritning, 39:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, dörruppställning
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0105]1977Ritning, 39:5, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, branddörrar
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0106]1977Ritning, 99:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, måttsättning källarplan
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0107]1977Ritning, 99:2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, måttsättning bottenplan
NAB
Kvarligger i vol O II:15
 
- [K0108]1977Ritningar (2 st), 59:02, ang Älvsbyns församlingsgård - källarplan VS-anläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:16
 
- [K0109]1977Ritningar (2 st), 59:03, ang Älvsbyns församlingsgård - bottenplan VS-anläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:16
 
- [K0110]1977Ritning, 59:01, ang Älvsbyns församlingsgård - situationsplan sektioner sanitet
NAB
Kvarligger i vol O II:16
 
- [K0111]1977Ritning, 57:01, ang Älvsbyns församlingsgård - situationsplan luftbehandlingsanläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:17
 
- [K0112]1977Ritning, 57:02, ang Älvsbyns församlingsgård - källarplan luftbehandlingsanläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:17
 
- [K0113]1977Ritning, 57:03, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, bottenplan luftbehandlingsanläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:17
 
- [K0114]1977Ritning, 57:04, ang Älvsbyns församlingsgård - luftbehandlingsanläggning kopplingsschema
NAB
Kvarligger i vol O II:17
 
- [K0115]1977Ritning, E-60:1, ang Älvsbyns
församlingsgård - tillbyggnad,
situationsplan
NAB
Kvarligger i vol O II:18
 
- [K0116]1977Ritning, E-63:1, ang Älvsbyns
församlingsgård - tillbyggnad, källarplan belysning kraft
NAB
Kvarligger i vol O II:18
 
- [K0117]1977Ritning, E-63:2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, bottenplan belysning kraft
NAB
Kvarligger i vol O II:18
 
- [K0118]1977Ritning, E-63:3, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, källarplan huvudledningar
NAB
Kvarligger i vol O II:18
 
- [K0119]1977Ritning, E-64:1, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, källarplan teleteknisk anläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:18
 
- [K0120]1977Ritning, E-64:2, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, källarplan teleteknisk anläggning
NAB
Kvarligger i vol O II:18
 
- [K0121]1977Ritning, E-64:3, ang Älvsbyns församlingsgård - tillbyggnad, sektion fasad
NAB
Kvarligger i vol O II:18
 
- [K0122]1977Ritning, 57:04, ang Älvsbyns
församlingsgård - luftbehandling
kretsschema
NAB
Kvarligger i vol O II:18
 
- [K0123]1977Ritning, E-71:1, ang Älvsbyns
församlingsgård - tillbyggnad, hiss
NAB
Kvarligger i vol O II:19
 
- [K0124]1981Förslag till rökrum i församlingsgården
Eije Nordgren
Kvarligger i vol K II b:4
 
- [K0125]1989Förslag (4 st) till ombyggnad av köket i Vidsels församlingsgård
NAB Konsult Piteå
Kvarligger i vol K III d:16